Es renovan els contenidors de càrrega posterior de Vilanova i la Geltrú

Amb l'arribada del nou any s'estan substituint una setantena de contenidors de càrrega posterior, majoritàriament ubicats al centre de VNG

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú realitzarà, durant les primeres setmanes del nou any, la substitució d’una setantena de contenidors de càrrega posterior que hi ha a diversos punts de la ciutat.

Segons dades facilitades per la Regidoria de Projectes i Obres, Serveis Viaris i Mobilitat, que gestiona el servei de recollida de la brossa a la ciutat, la majoria d’aquests contenidors estan situats al centre de la ciutat, on l’amplada dels carrers no permet que hi hagi contenidors de gran capacitat i càrrega lateral. Amb tot, s’ha decidit renovar la totalitat de contenidors de càrrega posterior per altres amb accionament de pedal i amb mecanisme d’accionament adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. En total seran 75 contenidors, que substituiran els que estan ubicats al centre i d’altres en diferents llocs de la ciutat.

A partir del 2 de gener s’està duent a termes aquesta renovació de contenidors de totes les fraccions: rebuig, orgànica, paper i envasos, excepte els contenidors de la fracció de vidre, que en ser de tipus iglú no requereix cap mecanisme d’obertura.

Continua el concurs El Contenidor d’Or
El concurs El Contenidor d’Or, que premia el municipi que més augmenti la seva pròpia taxa de reciclatge de vidre, continua fins al mes d’abril de 2018. Cada mes es quantifiquen els residus de vidre que es reciclen a cadascun dels 12 municipis en competició i es genera un rànquing que evidencia qui ha estat el municipi que més ha incrementat la seva pròpia taxa respecte del mateix període de l’any anterior. Un cop finalitzi el concurs, el municipi que resulti guanyador, és a dir aquell que sumi un increment més gran durant tot el curs, rebrà com a premi un projecte per a la ciutat, que en el cas de Vilanova i la Geltrú, podria ser un parc infantil.