L’OMIC registra una vintena d’expedients de demanda d’informació i tramita 2 reclamacions per l’esclafit

L'oficina ha donat prioritat absoluta a aquestes consultes per tal d'agilitzar els tràmits amb les asseguradores

Imatge de les regidores visitant les afectacions de l'esclafit. Foto: Aj. VNG

L’esclafit que la matinada del dia 12 es va produir a la ciutat va ocasionar danys de diversa consideració, principalment a la zona de la façana marítima. El govern municipal va posar, aleshores, a disposició de totes les persones afectades pel fenomen meteorològic l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor l’OMIC, per assessorar-los i acompanyar-los en la tramitació de les pòlisses de les assegurances.

El Regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Jordi Medina, ha explicat que l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor “ha donat prioritat absoluta a les consultes relacionades amb l’esclafit”, i ha afegit que la posada a disposició d’aquest servei a les persones afectades forma part de les accions que el govern municipal va dur a terme en la gestió d’aquest incident. “Es va prioritzar la seguretat ciutadana, el restabliment dels serveis i de la circulació a tota la ciutat, la retirada dels elements de l’espai públic i l’acompanyament i assessorament a les persones afectades”.

Des del 14 d’agost i fins al dia d’avui, l’OMIC ha registrat una vintena d’expedients informatius, en el que bàsicament les persones afectades demanaven saber quins eren els tràmits que calia fer per gestionar la reparació dels danys que l’esclafit havia provocat a la seva propietat.

En aquest sentit, l’OMIC informa que el primer que cal fer és contactar amb la companyia asseguradora per tal que enviïn un pèrit a valorar els desperfectes. El consumidor ha de sol·licitar sempre a la seva companyia el número de sinistre, com a garantia del tràmit. En cas que la companyia no atengui la petició del client, o no garanteixi el sinistre, l’OMIC pot tramitar una reclamació a la companyia per esclarir els termes de la seva pòlissa.

Pel que fa a la tramitació de reclamacions, l’OMIC ha donat curs a dues peticions, en les que la companyia asseguradora no atenia les demandes dels seus clients.