Les diverses formes d’envelliment centren la jornada “Relacions intergeneracionals. El paper de les persones grans al segle XXI”

Durant la jornada també es van presentar diferents projectes que fomenten l’intercanvi generacional

Imatge de la jornada de la Gent Gran organitzada pel Consell Comarcal. Foto: Consell Comarcal

Dijous passat, es va dur a terme la jornada “Relacions Integeneracionals, el paper de les persones grans al segle XXI”, a l’Escola Politècnica Superior Universitària d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú. Durant aquesta jornada, emmarcada dins el pla de treball del Consell Comarcal en l’àmbit de la gent gran, es va posar sobre la taula la reflexió sobre el paper que les persones més grans han de tenir i la seva aportació en la construcció de la societat actual, així com la relació entre les diferents generacions.

Dolors Comas d’Argemir, investigadora i catedràtica d’antropologia social a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, va obrir la jornada amb la ponència “L’apoderament en la vellesa i les relacions intergeneracionals”. La catedràtica va explicar que el concepte d’envelliment ha anat canviant al llarg del temps, i que hi ha diferents formes d’envellir segons la trajectòria de cada persona. En aquest sentit, Comas va detallar que aspectes com l’allargament de la vida, el gènere, l’estil de vida, les relacions intergeneracionals, la societat digital i el nivell econòmic repercuteixen en el tipus d’envelliment.

Tot seguit, Josep Carné, president de la Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya FATEC, va oferir ponència “El paper dels avis al segle XXI”, en la qual va exposar que l’envelliment no és uniforme en tots els casos, ja que les persones opten per dues formes, una activa i participativa, i una altre més passiva. Per aquest motiu, Carné va ressaltar la necessitat de donar resposta a totes les formes d’envelliment, així com facilitar la participació de la gent gran en tots els espais de la vida comunitària. D’altra banda, el president de FATEC va fer referència a la funció de cuidadors que algunes persones grans han assumit i va afirmar que en el 50% dels casos s’han presentat símptomes d’estrés. Com a solució, Carné va proposar l’impuls d’un pacte entre generacions per tal d’arribar a un equilibri, entre la cura dels nets i el desenvolupament del projecte vital de cada persona.

Per la seva part, Christian Jouseame, membre del consell consultiu de la Gent Gran del Garraf i delegat sindical de CCOO, va presentar la ponència “Los abuelos esclavos” en la qual va fer referència a diversos estudis relacionats amb el paper dels avis i àvies que desenvolupen tasques en substitució dels pares, que en alguns casos superen les 7 hores diàries.

A la segona part es van presentar tres experiències de projectes intergeneracionals. Núria Monterde, tècnica del departament de promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona va presentar els projectes “Vincles BCN” (que posa en contacte gent gran, gent jove i famílies a través de missatges, videoconferències, i xarxes d’usuaris), “Bicis sense edat” (joves voluntaris que passegen persones de residències amb tricicles), “Viure i conviure” (programa d’intercanvi solidari), “la gran gent i gent gran” i “Prematurs i gent gran” del hospital Clínic de Barcelona.

Tot seguit, Neus Pociello, presidenta de la fundació Aroa, va presentar el projecte “Savieses càmera en mà”, sobre la concepció d’un món basat en la dignitat, l’equitat i la justícia social. Aquest projecte aborda la solitud de les persones grans, a través del relat de les seves històries de vida, la comunicació audiovisual i l’intercanvi intergeneracional.

Finalment, Enric Roca, tècnic de l’Ajuntament de Manresa, va presentar “Art k’suma”, un projecte intergeneracional que relaciona joves i grans a través de l’art, la música, la pintura mural, el curmetratge, el vídeo, el mapping i la fotografía, amb l’objectiu de promoure la cooperació, fomentar l’intercanvi creatiu i aportar noves experiències.