L’Ajuntament de Sitges impulsa un procés participatiu per definir els nous equipaments del municipi

El projecte, que s’impulsa sota el nom Equipem Sitges, vol recollir l'opinió de la ciutadania major de 16 anys que vulgui dir la seva sobre els futurs equipaments de la vila.

El futur Pla Director d’Equipaments de Sitges, que es comença a treballar a partir d’una primera diagnosi, s’obre ara a un procés participatiu amb la ciutadania per tal que els sitgetans i sitgetanes majors de 16 anys puguin aportar la seva opinió sobre les principals necessitats en equipaments que haurà de tenir Sitges fins al 2028.

El Pla Director d’Equipaments de Sitges és una eina de planificació que recull les necessitats i les disponibilitats del municipi en matèria d’equipaments i proposa un pla d’inversions a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves. El document analitza la situació actual dels equipaments en el territori i fa un treball de prospectiva partint d’hipòtesis demogràfiques d’evolució de la població i d’un planejament urbanístic vigent.

El procés participatiu comptarà amb l’organització de sis sessions participatives, on tots els ciutadans podran opinar sobre les prioritats del municipi en matèria d’equipaments. La primera, que tindrà un format d’audiència pública i està oberta a tota la ciutadania, serà el 9 de maig, a les 19.30h, al Centre Cultural Miramar. Posteriorment arrencaran les sessions temàtiques, on es convidarà els professionals, entitats, experts i col·lectius directament implicats en cadascun dels àmbits abordats.

Per tal de facilitar la participació de tota la ciutadania, l’Ajuntament també posarà a disposició de tots els vilatans un formulari online que es podrà omplir a través del web municipal, dins l’apartat dedicat al procés participatiu www.sitges.cat/EquipemSitges. En aquesta secció, s’hi podrà trobar tota la informació sobre el procés i documents tècnics que es posen a l’abast de la ciutadania per tal de conèixer en profunditat tota la tasca d’anàlisi i prospecció que el Departament d’Urbanisme ha fet abans d’impulsar el procés participatiu per definir el futur Pla Director d’Equipaments, com ara l’inventari dels equipaments actuals i les previsions de creixement de població que han de determinar les necessitats futures en aquest àmbit, entre altres qüestions.

El procés participatiu finalitzarà el 15 de juny, últim dia per omplir el formulari online. A partir d’aleshores, l’equip tècnic del Departament d’Urbanisme avaluarà les aportacions ciutadanes i les plasmarà en el document previ al Pla Director d’Equipaments, que posteriorment serà sotmès a la valoració tècnica i política, abans de ser aprovat definitivament pel Ple Municipal.