L’Ajuntament de Ribes incrementarà el parc municipal d’habitatges de lloguer social

Aquest any es faran les obres d’acabament de l’escala de pisos socials pendent i s’han iniciat tràmits per a noves adquisicions.

L’Ajuntament està tirant endavant tot un seguit d’accions per afavorir i facilitar l’accés a l’habitatge per aquelles persones que més ho necessiten o es troben en una situació de vulnerabilitat. Una de les línies d’actuació prevista en el Pla de Reactivació Municipal de l’equip de govern és l’acabament de l’escala de pisos de l’edifici del sector del Mercat-Parc central de titularitat municipal per destinar-los a la modalitat de lloguer social, un total de 16 pisos les obres d’adequació del quals s’iniciaran properament amb la previsió que estiguin acabades a final d’any o principis del 2019.

L’alcaldessa, Abigail Garrido, ha explicat que “dins les polítiques d’habitatge, una de les prioritats bàsiques és poder atendre a aquelles persones que queden expulsades de poder tenir un sostre, com aquelles que no arriben a poder pagar un lloguer malgrat hi hagi ajuts de lloguer. I per aquestes persones un lloguer social és totalment indispensable i necessari” i ha remarcat que “l’objectiu és donar estabilitat a aquella família també a través de l’habitatge, ja que el considerem un dret bàsic i el primer punt d’equilibri de les persones”.

Un dels aspectes destacats del lloguer social és que la seva concessió va acompanyada d’un pla de seguiment i treball sobre temes com el consum dels subministraments, l’economia domèstica o les entrevistes de feina, entre altres. D’aquesta manera l’Ajuntament, conjuntament amb l’entitat del tercer sector  Fundació Habitat 3, fa el seguiment social, econòmic i laboral de cada família per tal que la seva situació millori.

 Una altra línia que s’està portant a terme respecte a aquest àmbit és l’adquisició d’habitatges d’entitats bancàries o grans corporacions immobiliàries que surten al mercat immobiliari mitjançant el dret de tempteig i retracte i a la qual el govern local hi vol destinar un milió d’euros amb el suport de FEM Poble. Actualment l’Ajuntament ja ha visitat alguns pisos per estudiar si reuneixen les condicions adequades per adquirir-los i destinar-los a lloguer social. S’han mantingut reunions amb el director general de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal de cercar mecanismes de col·laboració que permetin negociar amb les entitats bancàries la cessió d’habitatges, així com la regularització dels habitatges ocupats. El regidor d’Urbanisme, Fran Perona, ha dit que “hem estat treballant amb els agents socials els criteris de lloguers socials, l’adjudicació i de quina manera acompanyaríem a les famílies. I ara que estem preparats, és la fase de continuar fent aquesta adquisició perquè estem preparats per ampliar el parc d’habitatge i per dotar de més serveis a la ciutadania”.

A banda d’aquestes actuacions, també se segueix treballant en la interlocució amb les entitats bancàries per reactivar els pisos buits que disposen, s’han obert les convocatòries d’ajuts al lloguer i a la rehabilitació de façanes, s’han suspès temporalment la concessió de llicències d’habitatges d’ús turístic per analitzar el seu impacte, s’ha posat a lloguer places d’aparcaments públics i s’estan aplicant les bonificacions fiscals aprovades per incentiva la posada al mercat de lloguer assequible pisos buits, entre d’altres.