L’Ajuntament de VNG i la Diputació volen augmentar els aparells del servei de teleassistència

La bona valoració del servei fa que hi hagi molta demanda

El Servei Local de Teleassistència, que presten els ajuntaments i la Diputació de Barcelona a través de l’empresa Tunstall Televida, té previst un creixement significatiu per arribar a les 100.000 persones usuàries l’any 2019.
La notícia ha estat molt ben rebuda per part dels serveis socials municipals, ja que a Vilanova i la Geltrú hi ha molta demanda, perquè es tracta d’un servei que té molt bona acollida.
Aquest 2018 hi ha 1.269 persones usuàries del servei de teleassistència a VNG, i es preveu que per al 2019 n’hi pugui haver unes 1.500.

Els serveis de teleassistència són un tipus d’ajut a domicili per a les persones grans que viuen soles, amb la tecnologia adequada, una atenció permanent i a distància. El servei pretén contribuir a millorar l’autonomia personal afavorint la permanència de la persona en el seu entorn habitual.
La teleassistència consta d’un dispositiu que permet que les persones usuàries estiguin connectades telefònicament a una central d’alarmes les 24 hores del dia. Es tracta d’un servei molt ben valorat pels usuaris i usuràries i les seves famílies, ja que els ofereix sensació de seguretat alhora que no és un mètode invasiu i que permet portar una vida molt autònoma.

Per accedir al servei cal ser:
Una persona més gran de 80 anys que visqui sola i que tingui patologies cròniques associades fonamentalment a problemes cardiovasculars i/o respiratoris, o que tingui dependència funcional (problemes de desplaçament i mobilitat), o que tingui discapacitat visual.
També hi pot accedir un matrimoni d’edat molt avançada amb una situació de salut fràgil.
O, finalment, una persona en altres situacions en les que el/la treballador/a social valori la necessitat de disposar del servei.