L'Ajuntament de Cubelles estudia un nou calendari fiscal per quan acabi la crisi sanitària

Imatge de l'Ajuntament de Cubelles. Cedida

El Govern municipal estudia un nou calendari fiscal per a l’abonament de taxes i impostos a la ciutadania i les empreses de Cubelles, que es determinarà un cop finalitzi el període de crisi sanitària.

El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, estava valorant la suspensió del calendari impositiu, però el Govern d’Espanya ha publicat el RDL 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVI-19, en que es decreta la suspensió del pagament d’impostos fins el 30 d’abril, pels tràmits oberts abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, i fins el 20 de maig per als posteriors. D’acord amb el calendari fiscal de Cubelles, actualment no hi ha cap impost actiu fins el 4 de maig, però tots aquests terminis es mouran per tal de flexibilitzar el calendari fiscal.

Tots aquells serveis que s’abonen mitjançant taxa i no s’esteguin donant, no es cobraran a la ciutadania. Els que estan prestats per empreses, i s’han hagut d’aturar pel COVID-19, el reial decret contempla mesures per compensar als contratistes que hagin vist suspès el seu contracte automàticament pel COVID-19. Les que mantinguin el seu personal i no s’acullin a expedients de regulació de l’ocupació, definitius o temporals, poden rebre com a compensació l’abonament de les despeses salarials durant el termini en què no s’ha pogut prestar el servei.