Es presenten prop de mil sol•licituds d’ajuts per al pagament del lloguer

Aquestes subvencions de l’Agència de l’Habitatge Catalunya tenen la finalitat de facilitar l'accés a un habitatge a persones en risc d'exclusió social

L’Oficina Comarcal d’Habitatge ha rebut 964 sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer, durant la darrera convocatòria finalitzada el passat mes de juny. Aquesta xifra representa un augment de sol·licituds del 3,5 %, en relació a l’any 2017.

De les sol·licituds rebudes, el 33% correspon a Vilanova i la Geltrú, el 37% a Sant Pere de Ribes, el 15% a Sitges, el 14% a Cubelles, el 0,5 % a Canyelles i el 0,5 % a Olivella.

Aquests ajuts estan adreçats a persones titulars d’un contracte, del seu domicili habitual, amb un import màxim de 600 €, per la demarcació de Barcelona i 900 €, en cas de famílies nombroses. L’import de l’ajut és del 40% de valor del lloguer anual, amb un màxim de 2.400 € per any i per habitatge.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya vol facilitar, a través d’aquests ajuts, l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones en risc d’exclusió social.

És previst que la valoració de les sol·licituds i l’aprovació dels ajuts estigui finalitzada a l’inici del mes d’octubre. Per a les persones que signin un contracte de lloguer a través de la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, la convocatòria romandrà oberta fins al 31 d’octubre d’aquest any.