Es busquen pabordes i pabordesses per a la Festa Major de 2019

Del 4 fins al 18 de juny es poden presentar les candidatures

La ciutadania de Vilanova i la Geltrú interessada en organitzar la Festa Major de 2019 ja pot presentar la seva candidatura per ser pabordessa o paborde.
A partir del 4 de juny i fins al dia 18 s’obrirà la presentació de candidatures mitjançant la web www.vilanova.cat, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

D’acord amb els acords de Ple del mes de maig de 2017, la Pabordia s’escollirà de la següent manera:

En primer lloc, les entitats i associacions participants a les cercaviles de la Festa Major escolliran, en un acte obert el 4 de juliol i prèvia inscripció demanant el dret a vot, dos dels membres de la Pabordia d’entre les persones que hagin presentat candidatura.
En segon lloc, les entitats culturals inscrites al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i les associacions de veïns que tinguin una activitat cultural constatada durant l’any, escolliran, en un acte obert el 4 de juliol i prèvia inscripció demanant el dret a vot, dos membres més d’entre les persones que hagin presentat candidatura.
L’Ajuntament escollirà una persona d’entre la ciutadania major de 18 anys i empadronada a Vilanova i la Geltrú que presenti la seva candidatura.
Finalment, l’Ajuntament proposarà dues persones per acabar de completar l’equip de 7 pabordes i pabordesses que composaran la Pabordia 2019.
La proposta haurà de ser aprovada en sessió plenària, i com cada any, el darrer dia de la Festa Major 2018, el 6 d’agost, es farà l’acte de presa de procuració del nou equip organitzador de la Festa.

Els tràmits per presentar candidatura (tant a títol individual, com per part de les associacions participants a les cercaviles de FM, com per les entitats culturals o associacions de veïns amb activitat cultural constatada), així com els tràmits per sol·licitar el vot per a les diferents candidatures, estaran actius des del 4 fins al 18 de juny a la carpeta ciutadana i a l’OAC.

Podeu obtenir més informació a la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, al correu electrònic cultura@vilanova.cat, o al telèfon 93.814.00.00, extensió 3130.