Endesa finalitza l’enderroc de la central tèrmica de Foix a Cubelles

Tots els elements sobre la cota 0 estan ja desballestats, i només manda la remediació del sòl. El projecte ha tingut un pressupost total de 4,7 milions d'euros

Imatge de la central tèrmica abans de començar la seva demolició. Cedida

Endesa ja ha finalitzat la primera fase dels treballs de demolició i desmantellament de l’antiga central tèrmica de Foix, situada a Cubelles, al litoral de la comarca del Garraf. L’operació, que s’ha realitzat de manera gradual, selectiva i ordenada, va començar el 28 de març de 2017, i ara continua –amb una segona fase- amb la remediació del sòl, per deixar el terreny en les seves condicions inicials. En total, les obres hauran tingut un pressupost superior als 4,7 MEUR.

Així, tots els elements que hi havia sobre la cota 0 del terreny ja s’han enderrocat. Això és, les naus, els tallers, els magatzems, les torres d’il·luminació, els preescalfadors, la nau de turbines, la caldera, l’edifici d’oficines, l’antic menjador dels empleats, i els dipòsits de fuel que hi havia al costat de la subestació de Foix, a la zona de Mas Xinxola. I, evidentment, l’element més visual i icònic del complex: la xemeneia, de 175 metres d’altura. En aquest cas, s’ha utilitzat una màquina de grans dimensions, un robot de cinc braços amb control remot que es recolzava sobre la coronació de l’estructura. Els operaris del robot es situaven sobre una plataforma de treball autodescendent situada a dos metres per sota de la coronació, des d’on es realitzaven les maniobres necessàries. Per a l’últim tram de l’estructura s’ha utilitzat, en canvi, una retroexcavadora amb un martell percussor.

Ara, en una segona fase, es procedirà, en cas que fos necessari, a la remediació del sòl, amb una tècnica que retornaria el terreny a les seves condicions inicials, sense rastre de l’activitat industrial que durant 34 anys s’ha dut a terme en aquest emplaçament. En aquest sentit s’han encarregat estudis per a saber si cal remediar-los o no, donat el bon estat en què s’ha trobat els terrenys.

Gestió i valorització de residus, i sostenibilitat ambiental

Durant la fase de desmantellament de la central tèrmica s’ha generat un volum total de 12.000 m3 de residus de construcció i demolició (RCD), procedent de la trituració del formigó de les estructures. Aquest producte és valoritzable, ja que s’ha reutilitzat per a emplenar els buits en la instal·lació. En canvi, el volum total de residus generats ha estat de gairebé 27.000 tones, segregats i gestionats segons marca la legislació. És important subratllar que, d’aquest total, se n’ha pogut valoritzar per a reutilitzar un 87%.

Un punt i a part també es mereix la sostenibilitat ambiental, ja que el desballestament quirúrgic ha pogut preservar les zones verdes i tots els arbres i plantes que hi havia al recinte. A més, s’han instal·lat sistemes fotovoltaics per sistemes de LED de baix consum, s’han utilitzat vehicles i maquinària elèctrica, s’ha reutilitzat l’aigua de pluja i s’han dut a terme iniciatives de desenvolupament cap a la comunitat més propera, com la promoció dels llocs de treball local.

En aquest sentit, s’han aprofitat equips i olis que hi havia a la maquinària per a un segon ús a altres centrals de la Companyia, tant elèctriques com hidràuliques. I fins i tot es va arribar a un acord amb l’empresa SOREA per a reutilitzar els antics pous que hi havia a Banyeres del Penedès (Baix Penedès) que subministraven aigua bruta a la central.

La valorització pretén anar un pas més enllà de la gestió dels residus, ja que intenta reutilitzar i aprofitar aquests materials per a unes altres utilitats, d’acord amb la filosofia de l’economia circular. El concepte de valorització fa referència als residus que Endesa, a través d’un gestor autoritzat, sotmet a tractament o bé es poden recuperar –com les bateries, piles, cables, metalls, etc.– o reciclar –ja siguin fustes, matèries inorgàniques, compostos metàl·lics, etc.– o incús regenerar –com els olis minerals–. En tot cas, siguin valoritzables o no, els residus són gestionats per agents autoritzats que compleixen estrictament la normativa ambiental aplicable.