En marxa les obres d’arrenjament del Passeig de la Circumval·lació de Sant Pere de Ribes

Les arrels dels arbres han aixecat el paviment en molts punts de la vorera i han perjudicat les instal·lacions de serveis bàsics

Imatge de l'alcaldessa Abigail Garrido visitant les obres. Foto: Aj. SPDR

Ja han començat les obres de rehabilitació d’un tram de la vorera nord del passeig de Circumval·lació de Ribes, malmès per les arrels dels arbres. L’actuació consisteix a renovar el paviment aixecat en diversos punts des del carrer de Jaume Balmes fins al carrer de Joan Maragall per poder arranjar les anomalies que afecten l’accessibilitat i funcionalitat de la vorera i a les instal·lacions de subministrament de serveis bàsics. Les obres tenen un pressupost de 208.000 euros i un termini d’execució total d’uns 2 mesos.

Aprofitant les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable ja finalitzades que s’han realitzat en aquest punt, es procedirà a anul·lar els conductes d’aigua i enllumenat que discorren per sota els escocells i instal·lar-los en una rasa al carrer paral·lela als arbres per tal d’evitar que les instal·lacions interfereixin en el creixement de les arrels dels arbres. L’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha qualificat les obres com “molt necessàries”, ja que “donen molts problemes als veïns del carrer i afecten greument als serveis bàsics” i ha afegit que “podria ser un espai magnífic per passejar i ens trobem amb dificultats d’accessibilitat per poder caminar”. En aquest sentit, a més d’aixecar la vorera es donava el fet que les arrels dels arbres afectaven les instal·lacions d’aigua i gas, amb el conseqüent perill que això comporta. La posterior urbanització de la vorera,

Renovació de la xarxa d’aigua potable
El projecte de millora de la xarxa d’aigua potable, incloses en el Pla Director del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del municipi forma part del Pla de Reactivació Municipal que l’Ajuntament executa per posar al dia el municipi i fomentar l’ocupació.

La renovació consisteix a canviar i instal·lar noves canonades de fosa dúctil i polietilè d’alta densitat, en substitució o anul·lació dels anteriors tubs de fibrociments, fosa dúctil i de polietilè donant servei a tots els habitatges i augmentant el mallat actual de la xarxa.

Un cop finalitzada l’actuació, els carrers es re pavimentaran, recuperant el seu estat actual, i la vorera es refarà.