El Ple de l’Ajuntament de VNG dóna llum verda a la fusió dels consorcis sanitaris del Garraf i l’Alt Penedès

L'alcaldessa Neus Lloveras considera que revertirà en una millor qualitat assistencial per als usuaris

L’alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha valorat positivament la unanimitat del Ple municipal per ratificar la dissolució del Consorci Sanitari del Garraf i l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú al Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. Aquesta integració dels ens gestors és la plasmació administrativa i jurídica d’una col·laboració que ja s’estava produint entre els consorcis del Garraf i l’Alt Penedès, ha exposat l’alcaldessa. L’entitat resultant, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf, estarà adscrita directament a l’administració sanitària catalana, CatSalut.

La reorganització en un consorci únic s’emmarca en la política de descentralització de la gestió de la sanitat pública que porta a terme la Generalitat de Catalunya, que preveu la creació de grans consorcis territorials. Segons ha explicat l’alcaldessa, això “permetrà millorar l’eficiència i l’optimització de recursos, i revertirà en una millor atenció als usuaris”.

Entre els avantatges per a la ciutadania, el nou consorci descentralitzat evitarà desplaçaments als principals centres de Barcelona per a la realització de determinats serveis i intervencions. D’altra banda, ha apuntat Neus Lloveras, es preveu que la nova organització del sistema sanitari incentivi els professionals a romandre-hi i es continuï garantint l’elevat nivell de qualitat assistencial.

L’alcaldessa ha recordat que la fusió dels dos consorcis ha comportat un procés llarg i complex, que ha estat tractat també en el marc de la Plataforma per la Salut Pública del Garraf, la organització que integra institucions, entitats i col·lectius de la comarca que intervenen en l’àmbit de l’atenció sanitària. Així mateix, el procés ha comptat amb l’acord del comitè d’empresa del Consorci Sanitari del Garraf.

Simultàniament a l’adhesió de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la resta de municipis de la comarca i el Consell Comarcal del Garraf han d’aprovar també la seva integració al nou Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i Garraf. L’objectiu és que la nova gestió entri en vigència l’1 de gener de 2018.