Des d’avui es pot demanar el pagament avançat dels impostos municipals que està bonificat amb un descompte del 5%

El termini per sol·licitar-ho a l’oficina de recaptació acabarà el dia 1 de febrer. Si es domicilien els pagaments, aquest termini s’avança fins al 25 de gener.

Avui s’ha obert el termini per demanar el pagament avançat dels tributs municipals. Aquesta possibilitat que s’ofereix des de fa uns quants exercicis permet als ciutadans beneficiar-se d’un descompte del 5% sobre el total dels imports.

Aquesta modalitat és extensiva a les liquidacions de l’Impost de Béns Immobles (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) i la taxa d’escombraries, tant la industrial com la domiciliaria.

El pagament avançat és un tràmit que cal demanar, presencialment, a l’Oficina de recaptació (plaça de la Vila, 8). El termini per poder gestionar-ho serà obert fins al pròxim 1 de febrer. En el cas que els sol·licitants vulguin, a més a més, domiciliar aquest pagament, el termini per demanar-ho s’avança al divendres, dia 25 de gener. El cobrament dels rebuts, però, no es farà efectiu i es carregarà en els comptes dels contribuents fins al dia 1 de febrer.

Accés al tràmit del pagament avançat d’impostos i taxes amb bonificació

Continua obert el període per demanar el pagament fraccionat

D’altra banda, continua obert el termini per sol·licitar el pagament fraccionat dels impostos i taxes municipals en 11 mensualitats sense interessos. La presentació de les instàncies per sol·licitar-ho s’ha de fer a l’Oficina d’atenció a la ciutadania. (descarregueu en aquest enllaç el model de sol·licitud).

Les condicions per acollir-s’hi són: la domiciliació bancària de les quotes, estar al corrent dels pagaments de tributs amb l’administració i no tenir deutes pendents. Finalment, l’import de les quotes resultants no pot ser inferior als 15 euros mensuals. El termini per presentar les instàncies a l’OAC acabarà el 15 de febrer pròxim.

El fraccionament dels tributs és una modalitat que s’aplica a impostos i taxes de cobrament periòdic com l’Impost de Béns Immobles Urbans (IBI), l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). La taxa d’escombraries (domiciliaries i industrials) i la taxa de guals. El seu objectiu és facilitar a la ciutadania el compliment dels deures fiscals amb major comoditat en repartir els imports dels rebuts en 11 mensualitats al llarg de l’exercici.

Accés al tràmit del fraccionament de les taxes i impostos

Accés al document per sol·licitat el fraccionament 
(Document a presentar, degudament complimentat, a l’Oficina d’atenció a la ciutadania, Plaça de la Vila, 8)