Conveni de col·laboració entre l’Associació de Persones amb Discapacitat i Fament Salut Mental a VNG

S'amplia l'atenció que ofereix el servei d'inserció laboral específic que atén les persones amb discapacitat del municipi

Imatge de la signatura del conveni entre Fament i ADPD. Foto: Aj. VNG

A finals de desembre es va signar a la ciutat un acord de col·laboració entre dues entitats de la Mesa d’Entitats Socials, que ha de permetre ampliar l’atenció experta i especialitzada del servei d’inserció laboral adreçat al col·lectiu de persones amb discapacitat.

L’Associació de Persones amb Discapacitat del Garraf (ADPD Garraf) i Fament Salut Mental Garraf han acordat una estreta col·laboració per promoure la inserció laboral de les persones amb diagnòstic de salut mental. Aquest és l’inici d’un camí compartit que neix de l’estreta relació que tenen totes les entitats socials de Vilanova i la Geltrú, des del treball en xarxa que permet l’espai de la Mesa d’Entitats Socials.

L’ADPDG és una entitat sense ànim de lucre que promou la inclusió social i laboral de les persones en possessió del certificat de discapacitat de la comarca, donant suport directe, acompanyament i assessorament a les persones afectades, a les seves famílies, i a empreses de la comarca. El servei s’ubica a les dependències de l’IMET i forma part del Programa Incorpora de l’Obra Social “La Caixa.

L’Associació FAMENT és una entitat sense ànim de lucre que busca millorar la qualitat de vida de les persones amb un diagnòstic en Salut Mental i de les seves famílies i entorns més propers.

L’ADPDG atendrà els casos de Salut Mental en possessió del certificat de discapacitat que arribin al seu Servei d’Inserció Laboral, i derivarà a Fament aquells casos que requereixin atenció especialitzada en matèria de Salut Mental, respectant la professionalitat i bona praxi d’ambdues entitats.
Pel que fa a Fament, donarà suport a l’ADPDG en el Servei d’Inserció Laboral amb aquells casos de major complexitat que no puguin ser derivats a altres serveis o entitats.