El Consell Comarcal del Garraf aprova convenis amb els ajuntaments en matèria d’ocupació, habitatge, serveis socials i joventut

Durant la sessió plenària es van aprovar 479 ajuts individuals de menjador escolar addicionals per al curs 2017-2018

Al ple ordinari del Consell Comarcal del Garraf, celebrat dijous 14 de desembre a la Masia d’en Cabanyes, es van aprovar diversos convenis de col·laboració amb els ajuntaments de la comarca en matèria de serveis a les persones, foment de l’ocupació i accés a l’habitatge digne.

En l’àmbit d’atenció a les persones es van aprovar convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària, servei d’atenció a la dependència, servei d’atenció a la infància i l’adolescència, servei d’informació i atenció a la dona, servei de primera acollida per a persones nouvingudes i servei de transport adaptat, entre d’altres. En aquest sentit, també es va aprovar l’addenda al contracte programa 2016/2019 per a la coordinació  i col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en matèria de serveis d’atenció primària i altres programes.

De la mateixa manera, es van aprovar convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Cubelles i Canyelles per a donar suport a aquests municipis per al desenvolupament dels seus plans locals de joventut. L’aportació econòmica és de 6.570€ per Cubelles i 1.742,50€ per Canyelles. Igualment, es va aprovar l’annex econòmic al conveni amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella pel desenvolupament del Pla de Prevenció de Drogodependències –Projecte Traca– per a l’any 2018.

Durant la sessió plenària també es va aprovar l’atorgament de 479 ajuts individuals de menjador escolar (277 ajuts del 50% i 202 ajuts del 100%) per un import total de 369.442,50 €. Aquests ajuts corresponen a algunes de les sol·licituds presentades fora de termini o dins el període de reclamacions que va finalitzar el passat mes d’octubre. Fins al moment, s’ha aprovat un total de 2.076 beques per un import de 1.430.030 € per a aquest curs.

En relació a les polítiques de foment de l’ocupació, al ple es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i el Servei Públic d’Ocupació per al desenvolupament del programa “30 Plus” de l’any 2018/2019 i, conseqüentment, es van aprovar els convenis amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes i Sitges pel treball en xarxa en el marc d’aquest programa. Aquest és el segon programa que es desenvolupa a la comarca del Garraf i pretén inserir 30 persones, de 30 anys i més, al mercat laboral. També es va aprovar el conveni de col·laboració amb els ajuntaments de Canyelles, Cubelles i Olivella per a la realització del programa “Treball i Formació” que té com a objectiu millorar la qualificació professional de les persones en situació d’atur, mitjançant l’experiència laboral derivada del contracte de treball subvencionat i la formació professionalitzadora. El conveni preveu la contractació de 15 persones com a auxiliars administratius, peons, jardiners/es i auxiliars de la llar, a final d’aquest any i principis del 2018.

Pel que fa al treball compartit en matèria d’ocupació, al ple es va donar compte del desenvolupament del Pacte per l’Ocupació al Garraf. Es tracta d’una proposta dels ajuntaments i de diversos agents econòmics i socials de la comarca per definir un marc d’acció i de col·laboració entre entitats públiques i privades, amb l’objectiu fonamental de fomentar l’ocupació i disminuir l’atur, una de les prioritats recollides en el Pla de mandat 2015-2019 del Consell Comarcal del Garraf. Aquest treball, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, està a càrrec de l’empresa DALEPH.

Sobre els serveis i ajuts per a garantir un habitatge digne, a la sessió plenària es va aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pel desenvolupament de l’Oficina Comarcal d’Habitatge i pel programa de Mediació per al Lloguer Social per l’any 2018. Coincidint amb aquests convenis, es va aprovar la pròrroga dels acords de col·laboració amb els ajuntaments de Cubelles, Sant Pere de Ribes i Olivella per la prestació dels serveis d’habitatge i l’atenció presencial en aquests municipis.

D’altra banda, en l’àmbit de medi ambient, durant el ple es va aprovar la creació de la Ponència Tècnica Ambiental, un òrgan que tindrà la finalitat d’emetre informes de prevenció i control ambiental, amb èmfasi en prevenció d’incendis i protecció de la salut.

Altres punts aprovats corresponien a les bases reguladores de les convocatòries de dos places temporals, per a la coordinació dels projectes “Garraf: camins, patrimoni i natura” i “Envelliment actiu i saludable i dependència”, així com el II Pla Intern d’Igualtat (2017-2021) del Consell Comarcal del Garraf, que inclou la diagnosi de gènere, el pla d’acció i el sistema de seguiment i avaluació. També es va donar compte del conveni de col·laboració establert amb l’Institut d’Estudi Penedesencs, per donar suport i contribuir a la consolidació de les seves activitats en el camp de la cultura a la comarca.