Comunicat del govern municipal de VNG davant les mesures preses pel govern de l'Estat espanyol en la crisi sanitària del COVID-19

0
166
Imatge de Blanca Albà (JxCat), Olga Arnau (ERC) i Marta Jofra (Capgirem VNG-CUP). Foto: Jordi Nieto

El govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú considera que les mesures preses pel govern espanyol en relació a la crisi del coronavirus són insuficients per afrontar la situació d’emergència sanitària i de la crisi econòmica que se’n derivarà. Així mateix, manifesta que la dimensió de la crisi requereix mesures molt més contundents que cal prendre amb immediatesa per preservar els drets socials i laborals alhora que es lluita contra el COVID-19.

Per tot plegat, demana que el govern central espanyol apliqui les mesures següents de forma immediata:

En l’àmbit laboral:

Requerir el tancament immediat de tots els centres de treball que no realitzen activitats de sanitat, cures inajornables, alimentació o feines vinculades o serveis essencials per protegir la salut dels treballadors.
Activar immediatament ajudes econòmiques a PIMES i autònoms per poder fer front als tancaments sense reduir plantilles.
Condicionar les ajudes a grans empreses a la no reducció de plantilles de forma temporal ni definitiva.
Recuperar l’autorització administrativa pels acomiadaments col·lectius per evitar que les empreses unilateralment puguin extingir contractes aprofitant la situació.
Prohibir els acomiadaments de treballadors/es afectades directament pel Coronavirus, en confinament o que hagin de tenir cura de familiars.
Habilitar permisos retribuïts per qui no treballa a sanitat, cures inajornables, alimentació o a activitats vinculades a aquestes.
Intensificar les inspeccions de treball per evitar els ERTO i els acomiadaments fraudulents.
Garantir que el cobrament de la prestació per desocupació durant l’estat d’alarma no exhaureixi les cotitzacions realitzades prèviament.
Eliminar el requisit de cotització prèvia mínima per poder accedir a la prestació per desocupació durant el període d’estat d’alarma i els mesos posteriors.
Possibilitar la suspensió de la quota a la seguretat social per als autònoms i crear una prestació per cessament temporal d’activitats pels TRADE (autònoms econòmicament dependents).

En l’àmbit habitacional:

Aprovar una moratòria en el pagament del lloguer per a totes aquelles famílies afectades directa o indirectament per la crisi del coronavirus i que hagin vist reduït els seus ingressos.
Aprovar una moratòria en el pagament de lloguer de locals comercials per totes aquelles PIMES i autònoms que s’hagin vist afectades per la crisi del coronavirus.
Estendre la prohibició d’execució de desnonaments que ha decretat el govern espanyol més enllà del 27 de març fins uns mesos posteriorment a la finalització de la crisi sanitària.
Aprovar una moratòria en el pagament de tots els subministraments a totes les famílies, PIMES i autònoms que hagin sigut afectades directa o indirectament pel COVID19 i que hagin vist disminuïts els seus ingressos o hagin perdut la feina.

En l’àmbit sanitari:

Intervenir de forma immediata la sanitat privada per reforçar els recursos en la lluita contra l’emergència sanitària.
Garantir el subministrament de material de protecció necessari per a tot el personal sanitari, SAD i personal que desenvolupa serveis essencials, i atendre les demandes d’aquest material que es facin des de les administracions autonòmiques i locals.