Comencen les obres a la desembocadura del torrent de Sant Joan

A punt de finalitzar la primera fase, s'ha iniciat la intervenció sobre la sortida del torrent al mar. En aquest punt es definirà el traçat de la llera mitjançant vegetació i s'afavorirà la creació d'un sistema dunar

Ja s’han iniciat les obres de la segona fase de millora de la desembocadura del torrent de Sant Joan. Aquesta intervenció, a càrrec de Ports de la Generalitat, contempla la naturalització de la sortida del torrent cap al mar. L’actuació ha de definir el traçat de la llera del torrent de Sant Joan en el tram de sorra, mitjançant el perfilat de la llera per tal d’afavorir la circulació de l’aigua fins a la vora del mar i alhora evitar la dispersió de l’aigua en grans extensions de la platja de Ribes Roges. Per aconseguir-ho, s’instal·laran rotllos biodegradables de fibra de coco als marges de la llera per fixar el seu traçat i evitar que caigui sorra a la llera. A més, els marges i els rotllos biodegradables es dotaran de vegetació per assegurar la seva fixació. També s’instal·laran gabions formats d’una estructura metàl·lica i grava per evitar l’erosió del tram de sorra. Així mateix, es plantaran espècies vegetals amb funcions depuradores a la llera i s’hi instal·laran captadors de sorra per afavorir la formació de dunes, regenerar l’ecosistema dunar i limitar la quantitat de sorra que pugui arribar a la llera

Aquesta actuació complementa una primera fase que s’està realitzant al mateix torrent de Sant Joan, a càrrec de l’Ajuntament de VNG, consistent en la construcció d’uns pous per a l’extracció d’aigües freàtiques que permetran un flux intermitent d’aigua que evitarà l’eutrofització de l’aigua i les conseqüents males olors que es generaven a la zona. A més, la primera fase també ha incorporat sacs pluvials en tres sobreeixidors de la xarxa de clavegueram connectada al torrent de Sant Joan, per reduir el volum de sòlids que arriben al mar.