Suspès l’atorgament de llicències d’obertura a locals de jocs i apostes a Cubelles

Imatge de l'Ajuntament de Cubelles. Cedida

L’Ajuntament de Cubelles ha publicat un edicte segons el qual es fa pública l’aprovació de la suspensió d’atorgament de llicències (o d’admissió de comunicacions prèvies) d’obertura d’establiments d’activitats de jocs i apostes a Cubelles.

L’objectiu de la mesura és estudiar i elaborar un Pla Especial per regular les condicions urbanístiques  (ubicacions, accessos, distàncies amb altres usos o establiments i/o altres determinacions d’aquests usos i activitats, etc.) en aquelles zones i sectors del municipi on es pogués permetre aquesta tipologia d’usos. Per a la redacció del Pla Especial que reguli la idoneïtat i les condicions dels establiments de joc d’atzar, salons de joc, bingos i casinos a Cubelles el Consistori és dóna el termini d’un any.