Sitges GI investirà Aurora Carbonell i entrarà a formar Govern amb ERC i Guanyem Sitges

La digestió de la decisió de formar equip de govern, primer amb ERC i, posteriorment, amb GUANYEM SITGES, ha estat lenta, meditada i acordada per la militància del grup, anteposant els interessos de Sitges

Imatge d'Aurora Carbonell. Foto: ERC Sitges

La formació Sitges GI, després dels bons resultats obtinguts en les passades eleccions
del passat 26 de maig, ha fet minuciosa lectura en diverses assemblees del resultat de
l’escrutini, entenent que les sitgetanes i sitgetans havien optat, preferentment per un vot
social, progressista i amb forta presència municipalista, i que si bé Sitges no era o és
majoritàriament independentista, si que aquestes formacions polítiques tenen una forta
representació.

Tal com s’havia manifestat públicament des de la formació, abans i durant tota la
campanya electoral, “ens asseurem a parlar amb totes les formacions que ens truquin a la
porta i escoltarem totes les propostes, no tenim cap preacord amb ningú,… el full de ruta
està en blanc”.

Així, d’acord amb el que es va manifestar, Sitges GI ha mantingut converses amb les
diverses formacions que s’han posat en contacte amb la nostra formació municipalista,
amb la intenció i voluntat d’explorar alternatives i/o possibilitats de formar equip de govern, (ERC, CIUTADANS, PSC, JXS, GUANYEM SITGES, COMUNS VERDS de Sitges). Tot i
el que alguns, ignorants o malintencionats, manifesten a les xarxes, o pel darrera, Sitges
Gi començava el període post-electoral amb el full en blanc i sense cap preacord amb
ningú.

Sitges Grup Independent, ha parlat amb totes les formacions polítiques pensant sempre
en el millor projecte per Sitges i, sobretot, estudiant que respectés sempre les premisses
de Sitges GI, com la no participació en propostes que vagin més enllà del municipalisme,
deixant clar en tot moment i en totes les taules de negociació que Sitges Grup
Independent s’abstindria en votacions relatives a independentisme o al “Procés” i que
l’important era el projecte per a Sitges i per a les sitgetanes i sitgetans.

De les reunions, amb les diferents formacions, es va anar informant constantment als
militants de Sitges GI amb la celebració de nombroses i llargues assemblees. La digestió
de la decisió de formar equip de govern, primer amb ERC i, posteriorment, amb
GUANYEM SITGES, ha estat lenta, meditada i acordada per la militància del grup,
anteposant els interessos de Sitges, amb lectura del vot social i valorant l’harmonia i
sintonia que hi ha hagut en les converses amb aquestes formacions, pensant en formar
un equip de govern amb perspectiva social i municipalista.

Sitges GI vol fer arribar a les persones dels colectius d’estrangers que, fruit de les
negociacions per formar equip de govern i donant continuïtat amb el compromís amb la
formació United for Sitges, ha fet força per tal d’incloure mesures en defensa dels
colectius extrangers a la vila, per afavorir i facil.litar el seu dia a dia, com son la presència
de personal a l’OAC preparada per atendre en diferents idiomes, adoptar des d’el
consistori mesures que facilitin empadronament i també d’accés a la interpretació a la
informació pública.

Sitges Gi formarà part de l’equip de govern, amb representació a les següents Regidories:
– Tradicions i Festes, Ensenyament i Salut Pública. A càrrec de David Martínez Llluis i, a
més, serà regidor adjunt de Cultura.
– Promoció econòmica, Ocupació, Platges: A càrrec de Guillem Escolà i, a més, serà
regidor adjunt de Turisme i Hisenda.
Sitges GI vol agraïr a ERC i Guanyem Sitges, el respecte, la predispoció i la bona sintonia
que han envoltat les converses durant els darrers dies i, sobretot, el seu compromís amb
la vila de Sitges, amb les sitgetanes i sitgetans.