Les Ordenances Fiscals del 2020 centraran el Ple Municipal d’octubre a Sitges

La nova proposta de preus públics i ordenances fiscals per al 2020 es presenta amb criteris de sostenibilitat i d’equitat social

Imatge de l'Ajuntament de Sitges. Cedida

El govern municipal portarà a aprovació en el ple de dilluns vinent una proposta d’ordenances fiscals que doni resposta a “criteris de sostenibilitat i a les demandes socials actuals”, afirma la regidora d’Hisenda, Carme Almirall.

En aquest sentit el govern proposa una reducció de l’IBI del 0,56% al 0,52% per a habitatges residencials i comercials i apujar-lo del 0,73% al 0,80% en grans establiments hotelers. Per combatre la problemàtica de l’habitatge el govern vol incorporar bonificacions de fins al 95% en habitatges que es destinin a lloguer social i incrementar el 50% l’IBI per a habitatges buits.

La sostenibilitat és un dels altres eixos que centren aquesta nova proposta d’ordenances fiscals. És per això que es proposa eliminar les bonificacions en l’impost per a vehicles de tracció mecànica (IVTM) per als vehicles de més de 25 anys. En canvi, es bonificarà per als vehicles que la DGT qualifica com a “zero emissions” i “eco”. Seguint amb aquesta línia, es bonificaria també amb el 50% les reformes d’habitatges que instal·lin sistemes amb aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar.

En relació amb el preu de l’aigua es proposa un augment de 0,80 € de mitjana trimestral i un augment de 1,40 € de mitjana trimestral en el preu del clavegueram. El govern justifica aquesta pujada afirmant que tots dos increments es repercutiran en el fons de reposició i en el fons d’inversió per desenvolupar tasques de manteniment i per construir noves infraestructures com ara col·lectors.

La proposta s’ha presentat a tots els grups municipals amb “l’objectiu de poder obtenir un model d’ordenances basat sobretot en el consens i que reculli les màximes aportacions possibles”, afirma la regidora d’Hisenda, Carme Almirall, i afegeix que esperen treballar “en comú” amb “la resta de grups municipals”.