Comunicat ERC Canyelles sobre l’urbanització de “Les Palmeres”

La notícia de què la sentència és favorable a l'Ajuntament de Canyelles es podria titllar de subterfugi, doncs el fallo de la mateixa diu que s’ha d'anul•lar el projecte de reparcel•lació

COMUNICAT ERC CANYELLES:

Aquests dies van plens els diaris, envers la notícia de la sentència de la urbanització Les Palmeres, sembla ser que si es repeteix i propaga una notícia esbiaixada i tergiversada, acabarà divulgant-se i convertint-se en una veritat a mida, l’anomenat Fake News. Des d’ERC-AM, no entrarem en una discussió estèril, ni competirem a cop d’article de premsa, per veure qui  té la raó, quan el debat està en trobar quina és la millor solució pels veïns i veïnes de Palmeres. Urbanitzar pel sol fet d’obtenir un rèdit polític que es tradueixi en vots, no és la millor política pel poble de Canyelles.

La notícia de què la sentència és favorable a l’Ajuntament de Canyelles es podria titllar de subterfugi, doncs el FALLO de la mateixa diu que s’ha d’anul·lar el projecte de reparcel·lació, i que no es sentencia ferma en espera de si els promotors presenten recurs de cassació. Fins i tot el mateix secretari a preguntes del grup municipal d’ERC-AM reconeix aquest extrem, si més no, estem davant d’una temeritat de la Sra. alcaldessa.

De la lectura i l’anàlisi de la Sentencia del TSJC, conjuntament amb la sentència de primera instància podem extreure les següents consideracions:

Les sentències no són ni de bon tros, un reafirmament de la bona gestió de l’Ajuntament de Canyelles, el qual ha estat incapaç durant anys de concloure positivament el projecte de reparcel·lació de les Palmeres.

Evidentment les sentències no donen la raó plena als promotors, però també ens demostren clarament que la gestió municipal no ha estat satisfactòria ni exemplar.

Certament no negarem que s’han fet activitats encaminades a la recepció d’aquesta urbanització, però de forma deficitària i a esquenes dels propietaris, que en definitiva són els que sufraguen econòmicament les obres, sense que  aquests hagin tingut l’oportunitat de decidir com volen que sigui el lloc on viuen, tot i que l’equip de govern ha aprovat en junta de Govern local dues modificacions del projecte.

La sentència de primera instància anul·la parcialment l’acord de Ple, pel qual es va aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació, en relació a l’adjudicació de parcel·les que no tenen la superfície mínima, o la longitud mínima. En segona instància, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, inclou en l’anul·lació l’atribució d’aprofitament de 4 parcel·les més.

Només que afecti una petita part de les parcel·les de la urbanització suposa la redacció d’un nou projecte de reparcel·lació que reculli allò anul·lat per la justícia, així com la seva possible repercussió sobre el repartiment de càrregues, motius suficients  per a preocupar als veïns cansats de la situació de precarietat que ens trobem per ser una urbanització no recepcionada.

No és cert, que l’anul·lació del projecte de reparcel·lació que recull la sentencia, hagi estat esmenat amb l’aprovació definitiva del POUM com va dir la Sra. alcaldessa durant el ple del passat 25 de setembre, doncs aquesta eina urbanística, es troba encara en període d’exposició publica fins al 16 d’octubre de 2018, segons diligència d’1 d’agost de 2018.

Exigim a l’Ajuntament que ens exposi l’afectació real que tindran aquestes sentències quan siguin fermes, i faci un sobreesforç de rigor i transparència, per garantir la tranquil·litat i l’estabilitat de tots els propietaris de la urbanització.