Canyelles ja té Pla Local de Joventut

És un document obert, una eina de treball per articular les polítiques de Joventut al municipi

Canyelles ja té Pla Local de Joventut. El ple municipal l’ha aprovat aquest dimarts en la sessió ordinària corresponent al mes de setembre i és el resultat d’un ampli treball previ d’anàlisi i diagnosi de la realitat dels joves a Canyelles, de com estan i què creuen que cal fer per millorar. El pla és una eina bàsica per tirar endavant i articular les polítiques de Joventut,  el full de ruta que marca els objectius i les línies bàsiques d’actuació, ha explicat el regidor de Joventut, Joan González. És, a més, un document obert, i revisable, a totes les aportacions que hi puguin arribar, ha assegurat l’alcaldessa de Canyelles, Rosa Huguet, que s’ha mostrat molt satisfeta per la feina feta, que servirà per millorar el municipi. El pla ha estat aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern (PDeCAT), PSC i ERC.

Procés participatiu amb els joves

S’ha fet una radiografia de la joventut de Canyelles (entesa aquesta com els ciutadans d’entre 12 i 29 anys), tenint en compte aspectes sociològics i antropològics. S’han establert, a més, dues franges d’edat (entre els 12 i els 17 anys i entre els 18 i els 29 anys) per poder fer una anàlisi més exhaustiva i diferenciada de les necessitats i realitat de cada un dels dos grups. Així, a tall d’exemple, mentre el primer grup demanda més necessitats d’oci. El segon grup dona més importància a aspectes com l’emancipació, el treball i la formació. Són aspectes que han posat sobre la taula els mateixos joves en els diferents espais d’intercanvi d’informació, opinions i inquietuds als quals s’ha convidat a participar. S’han fet més de 300 qüestionaris entre els joves i s’han fet grups i taules de treball, en què han participat joves amb diferents inquietuds i també tècnics que treballen amb aquest col·lectiu. En aquests espais s’ha pogut debatre sobre els sis eixos que conformen el pla: Educació i formació; Treball i Ocupació; Habitatge; Salut i oci; Cultura i esports i Participació i Informació. Tot plegat, per donar a una visió més acurada de la realitat del municipi, tenint en compte també l’estructura d’aquest, amb un nucli central i onze urbanitzacions; i l’evolució de les inquietuds i hàbits dels joves en els darrers anys. Cal adaptar-se a la nova situació, diu Joan González, perquè la realitat dels joves d’ara no és la mateixa que la de fa deu anys.

Així, després del treball fet amb el col·lectiu d’adolescents (entre 12 i 17 anys) s’extreu el clar augment de l’ús de les xarxes socials i la necessitat de comunicació amb ells a través d’aquestes plataformes digitals per facilitar i establir una comunicació més directa i propera. El document també plasma l’alta participació d’aquests joves en les associacions culturals i esportives del poble i posa de manifest que cal un major vincle entre el col·lectiu i l’Espai Cívic Jove, per exemple. En general, els joves demanen més tallers i millorar la mobilitat.

Pel que fa al grup d’entre 18 i 29 anys, valora en positiu els serveis de formació i informació que té a l’abast, però demana més propostes de lleure i un espai propi per fer-hi activitats. Valora el Servei Local d’Ocupació (SERLOC) i l’assessorament i formació ofert a l’hora de buscar feina. L’atur és una altra de les preocupacions d’aquest col·lectiu. L’Ajuntament, en aquest sentit, ha posat en marxa diferents accions per fer front a aquesta problemàtica: cursos, plans d’ocupació i també el projecte d’Escola d’Arts i Oficis l’Artífex. L’habitatge, la mobilitat o la salut són altres de les preocupacions dels joves, que queden reflectides en el document.