Aprovat el pressupost del Consell Comarcal del Garraf per 2018

El pressupost per 2018 és de 6.216.235,54 euros, un 29% més que l'any passat. L'augment prové principalment d'aportacions de la Generalitat de Catalunya per programes d'Ocupació, Ensenyament i Serveis Socials i del Fons Social Europeu per projectes FEDER

Dijous passat 1 de febrer, el ple del Consell Comarcal del Garraf va aprovar el pressupost per 2018 per un valor de 6.216.235,54 euros, un 29% més que l’any passat. L’augment prové principalment d’aportacions de la Generalitat de Catalunya per programes d’Ocupació, Ensenyament i Serveis Socials, i del Fons Social Europeu per projectes FEDER.

Així ho va explicar ahir en roda de premsa Glòria García, presidenta del Consell Comarcal del Garraf. La presidenta es va mostrar molt satisfeta per l’aprovació d’aquest pressupost “per una majoria molt ampla: 24 vots a favor entre 33” i, en aquest sentit, va agrair la confiança del consellers i conselleres. García també va afirmar que aquest pressupost permet continuar amb la missió d’aquest consell comarcal de cooperar amb els municipis del Garraf en matèries com serveis socials, ensenyament, prevenció de drogodependències, administració electrònica, foment de l’ocupació, accés a l’habitatge, joventut i dinamització del patrimoni comarcal, a través de delegació de competències, contractes programes i convenis de col·laboració.

La presidenta també va manifestar que “més enllà del que va quedar plantejat en el Pla d’Actuació Comarcal, el pressupost del 2018 il·lustra accions que són fruit del treball i les estratègies marc que s’hi van contemplar i que el Consell Comarcal del Garraf ha desenvolupat durant els darrers anys”.

Per la seva part, Lluís Giralt, conseller adjunt a la presidència, va destacar que “aquest pressupost posa de manifest la feina que s’ha fet durant aquests tres anys de legislatura i que comença a donar fruits”. El conseller també va explicar que “el pressupost de l’àrea de serveis socials s’ha incrementat un 20% gràcies al canvi de model implantat pel Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, que planteja l’augment de dotació en la partida de recursos humans”.

En aquest sentit, els equips bàsics d’atenció social (EBAS) de Canyelles, Cubelles i Olivella comptaran amb dues persones de suport administratiu, l’equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) s’augmentarà amb la incorporació d’un/a educador/a social i un/a pedagog/a i el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) s’ampliarà a 35 hores setmanals. En el cas del servei de transport per a persones amb mobilitat reduïda, l’augment de l’aportació econòmica permetrà incloure una nova ruta.

Pel que fa a les competències delegades en matèria d’ensenyament, al pressupost d’enguany es contempla una partida de 1.444.703,89 euros per beques de menjador, transport obligatori i no obligatori i ajuts de desplaçament. En el cas de les beques de menjador, la previsió per a aquest any suposa un increment del 15%.

En relació amb les accions de foment de l’ocupació el pressupost contempla un augment del 17% per la continuïtat dels programes Fem ocupació per joves, Formació i Treball, 30 Plus, Joves per l’ocupació, Impulsors de la Garantia Juvenil, Joves en pràctiques, AODL i el desplegament de nous programes com Ubicat i Enfeinat, tots en coordinació amb els ajuntaments de la comarca. En aquest àmbit també s’està treballant en el Pacte per a l’Ocupació al Garraf, que vol dinamitzar el mercat de treball local a través de la col·laboració público-privada.

El desenvolupament del projecte “Garraf: caminis, patrimoni i natura”, en el marc del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i amb la participació de tots els municipis de la comarca, també representa un increment en el pressupost per 2018 que reflecteix les despeses per les accions previstes: El Mirador de Montserrat a Canyelles, els Jardins de Can Travé a Cubelles, el  Centre de Visitants Can Milà a Sitges, i la diagnosi i detecció d’actuacions de la Ruta del Patrimoni del Garraf.

De la mateixa manera, està previst el desenvolupament d’algunes accions del projecte “Envelliment actiu i saludable i dependència”, que forma part de línia de finançament per Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) del Fons Social Europeu. Aquesta proposta, pendent de resolució definitiva, inclou cinc projectes que cerquen millorar la qualitat de vida de les persones amb dependència a través de l’aplicació de les noves tecnologies.

El pressupost també preveu accions derivades de la Carta del Paisatge del Garraf, la redacció de la qual s’acabarà durant el primer trimestre d’aquest any. Aquest projecte compta amb aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona i està emmarcat dins el Pla de Desenvolupament Econòmic i Social del Garraf 2014-2020.

L’estudi dels efectes dels peatges de l’autopista Pau Casals (C-32) en la competitivitat i les economies territorials del Garraf i el Baix Penedès també està inclòs al pressupost. A través d’aquest informe, subvencionat per la Diputació de Barcelona, es vol determinar els principals impactes dels peatges en el desenvolupament socioeconòmic i en l’ocupació d’empreses ubicades al territori.

En l’àmbit de cultura i patrimoni, el pressupost d’enguany contempla l’homenatge a Alexandre de Cabanyes en el 140è aniversari del seu naixement, una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consell Comarcal del Garraf que inclou diverses activitats com dues exposicions al Museu Víctor Balaguer i al Centre d’Interpretació del Romanticisme Manuel de Cabanyes.

També es donarà continuïtat al procés de conservació dels protocols notarials de més de 25 anys d’antiguitat, a través d’un conveni amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya, i amb la participació de l’Arxiu Comarcal del Garraf.

En relació amb els recursos humans, el pressupost augmenta un 10,71% fruit de les aportacions del Departament de Treball, Afers Socials i Família, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i dels Fons Socials Europeus per la gestió dels diversos programes i serveis.

Finalment, el pressupost preveu partides per continuar amb el procés d’implantació de l’administració electrònica en la gestió del Consell Comarcal del Garraf i per millores en les infraestructures de les dues seus de la institució.