S’obre el termini de presentació de projectes expositius per al Centre Cultural Miramar el 2021

Imatge de l'Ajuntament de Sitges. Cedida

Artistes i col·lectius interessats a exposar l’any 2021 al Centre Cultural Miramar poden presentar el seu projecte expositiu des d’avui i fins el 10 d’abril. Un jurat, format pel regidor de Cultura, 1 representant del Consell de Cultura i 3 vocals vinculats al món de l’art de contrastada trajectòria professional, valoraran els projectes presentats. El veredicte es publicarà al’e-tauler i al Tauler d’Anuncis de la Corporació.

Segons el regidor de Cultura, Xavier Salmerón, “l’Ajuntament de Sitges volgarantir la concurrència i transparència en la selecció d’algunes de les exposicions del Centre Cultural Miramar, principalment d’arts plàstiques, ja que hi ha molta demanda tant d’artistes locals com de l’àmbit nacional”. Segons Xavier Salmerón ”volem que el Centre Cultural Miramar aculli grans exposicions que vagin més enllà de Sitges i que siguin seleccionades a càrrec d’experts en la matèria”.

Els projectes expositiu seleccionats s’han de compatibilitzar amb altres usos predeterminats com el Festival de Cinema o el Festival de Patchwork. A més, també hi ha mostres fixes com la selecció d’obres seleccionades al Concurs de pintura Sanvisens i d’escultura Pere Jou i elFotomaig, entre d’altres.

De totes les propostes presentades, el jurat en seleccionaràun màxim de 6.Xavier Salmerónrecorda que “paral·lelament a aquest procés de selecció d’exposicions, la regidoria de Cultura organitzarà exposicions pròpies que tinguin un interès general i que compleixin amb els requisits de la regidoria”.

Sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica al registre general electrònic de l’Ajuntament de Sitges: https://carpeta.sitges.cat/Ciutadania/TramitsTemes.aspx
o bé a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de Sitges (Carrer Nou, 12).

Entre els documents, cal adjuntar el currículum vitae i presentar el projecte en format digital, tot i que es pot complementar amb suport paper. La proposta ha d’incloure la relació total i dimensions de les obres per ser exhibides i també és necessari adjuntar un mínim de 6 fotografies o 3 catàlegs anteriors amb imatges.

El procés de selecció públic tindrà en compte la trajectòria professional de l’artista o del col·lectiu, que l’obra estigui vinculada al municipi, que l’obra tingui un interès d’abast nacional i també es valorarà el projecte presentat.

La Junta de Govern Local va aprovar el 29 de gener passat les bases reguladores per a la selecció d’exposicions al Centre Cultural Miramar. Les exposicions que s’exhibeixen a les sales del Centre Cultural Miramar pretenen de contribuir i difondre la creació artística, el foment de l’art i de la cultura en els seus diferents vessants al municipi de Sitges. La regidoria de Cultura pretén obrir noves vies per explorar més disciplines artístiques.