La Generalitat atorga al Cau Ferrat i a Maricel el reconeixement de museus d’interès nacional

La nova condició reforça la projecció de tots dos museus i representa una excel·lent carta de presentació per als visitants. Vuit museus més de Catalunya gaudeixen d’aquest reconeixement: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu de Montserrat i el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida

Els museus del Cau Ferrat i el de Maricel ja són d’interès nacional. El Govern de la Generalitat ha aprovat aquesta titularitat, que ja havia estat aprovada per la Junta de Museus de Catalunya el mes de març. La condició d’interès nacional permetrà al Cau Ferrat i el Museu de Maricel dotar-se d’un estatus i una categoria que els obre portes en la seva projecció i en les seves iniciatives i projectes, a més d’esdevenir una excel·lent carta de presentació per als seus visitants.

Segons l’alcalde, Miquel Forns, “la declaració del Cau Ferrat i Maricel com a museus d’interès nacional posa especialment de manifest la capitalitat cultural de Sitges. És una notícia oportuna i merescuda en l’any del centenari del conjunt de Maricel”.

Per la seva banda, la regidora de Cultura, Tradicions i Festes, ha remarcat que el Cau Ferrat i el Museu Maricel “són referents museístics internacionals en modernisme i noucentisme. Quan afirmem que Sitges té denominació d’origen cultural pròpia”, ha afegit, “és en gran part gràcies al que representen aquests dos equipaments com a joies arquitectòniques i com a difusors de l’art català”.

El Cau Ferrat i el Museu de Maricel se sumen amb el reconeixement de la Generalitat als vuit museus que tenen aquesta condició: el Museu Nacional d’Art de Catalunya, el Museu Picasso, la Fundació Joan Miró, el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Museu Marítim de Barcelona, el Museu Episcopal de Vic, el Museu de Montserrat i el Museu Diocesà i Comarcal de Lleida.

Aquest reconeixement culmina el procés iniciat el maig de 2017, quan el Consell General del Consorci del Patrimoni de Sitges –organisme gestor de tots dos museus– va facultar la directora, Vinyet Panyella, per gestionar l’expedient i els tràmits per obtenir la condició d’interès nacional. Aquesta fita forma part dels objectius estratègics del Consorci del Patrimoni de Sitges per al període 2017-21.

L’article 25 de la Llei de Museus de Catalunya detalla que “el Govern pot declarar com a museus d’interès nacional els museus que, per la importància i el valor del conjunt de béns culturals que apleguen, per les característiques generals o específiques de llurs col·leccions o perquè l’interès de llur patrimoni museístic depassa el seu marc, tenen una significació especial per al patrimoni cultural de Catalunya”.

La condició d’interès nacional és per a tots dos museus, que comparteixen accessos, serveis i estructura, però amb discursos museístics independents. El Cau Ferrat, a més, és museu-secció del Museu Nacional d’Art de Catalunya des de l’any 2000.