Alumnat vilanoví a la Jove Orquestra Nacional de Catalunya

L'Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat ha presentat diversos alumnes a les proves, amb excel·lents resultats

Aquest mes d’octubre l’ECMM (Escola Conservatori Municipal de Música Mestre Montserrat) ha presentat diversos alumnes a les proves per entrar a formar part de la JONC (Jove Orquestra Nacional de Catalunya), i han obtingut uns excel·lents resultats.

La Fundació Jove Orquestra Nacional de Catalunya inclou dues orquestres diferents, a les quals s’accedeix per audició pública. L’activitat principal es realitza a partir de la JONC Alevins, formada per joves músics menors de 19 anys, i de la JONC, que abasta fins als 25 anys.

En violins, han entrat en reserva de la JONC Aleví la Laia Garcia, la Ginebra Rosell i la Cristina Arroyo. En violes, també són reserva de la JONC Aleví Clementina Boeykens i Carla Laguna. En violoncel, ha entrat com a titular a la JONC Aleví Jorge Sierra Varela. En contrabaix, és titular de la JONC Aleví i reserva de la JONC Manel Mosquero. En percussió, és reserva de la JONC Aleví Adrià Font. Finalment, en trombó, és reserva de la JONC Aleví Martí Soler.
Els titulars formaran part de la JONC, i els que han quedat en reserva hi participaran quan hi ha hagi una baixa o vacant, o bé quan facin falta més instrumentistes, en funció de l’obra que s’interpreti.

La regidora de Cultura, Adelaida Moya, ha rebut les bones notícies expressant que “aquests resultats són també un orgull per a la ciutat. Voldria fer arribar la meva felicitació i agraïment a l’equip docent de l’escola i, com no, també als alumnes pel seu esforç”.

Els aspirants van haver de presentar a l’audició una obra d’estil clàssic (de 1730 a 1830) i tenir preparats diversos passatges d’orquestra de l’instrument corresponent.
Els que han estat nomenats membres titulars gaudiran d’un període de 2 anys de permanència. Després, podran renovar la titularitat anualment mitjançant noves audicions, fins a l’edat màxima establerta (25 anys per la JONC i 19 anys per la JONC Alevins).

La Jove Orquestra Nacional de Catalunya va néixer el setembre de 1993, amb l’objectiu de facilitar una formació orquestral integral als joves músics del país, complementant la tasca que en aquest terreny es desenvolupa als conservatoris i centres superiors, i col·laborar activament en la seva inserció professional. Així mateix, s’ha vetllat per oferir un producte cultural de la màxima qualitat, tot apropant-lo a tots els públics, amb una clara vocació social i pedagògica.