S’adjudica la segona fase de les obres de millora del Delta de l’Ebre

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l'Ebre) adjudica aquesta segona fase que permetrà la millora agroambiental i modernització en les infraestructures del Delta de l'Ebre

La CHE (Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) -organisme adscrit al Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA)- ha anunciat la formalització del contracte d’obra de la segona fase en la sèquia de Vergez i la reparació de drenatges del canal del marge esquerre de l’Ebre en la zona de La Pedrera, integrada en les accions de millora agroambiental i modernització del Delta de l’Ebre.

Aquests projectes responen al compliment dels criteris de millora agroambiental del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, i en la seva planificació es va comptar amb la implicació de les Comunitats de Regants i de la Generalitat de Catalunya. L’actuació s’ha adjudicat a l’empresa IDECON, S.A.U. per un pressupost de 666.705 euros. Aquesta quantitat prové de fons propis de la CHE (concretament, dels fons del cànon del transvassament a Tarragona que també s’han destinat a millores a Catalunya), dels quals es repercutirà un 20% via tarifes als usuaris beneficiaris.

Així doncs, les actuacions que es realitzaran a Vergez seran les següents: un revestiment en la sèquia, s’instal·laran ponts de pas, una obra de regulació i preses de reg. En canvi, a la zona de La Pedrera, es reparan les juntes de les parets verticals del canal en un tram de 115 metres, se substituiran les comportes del desguàs de la descàrrega existent i de les seves guies i la millora de la solera de la cimentació.

Aquestes tasques que se sumen al Delta al que ja es va executar entre 2015 i a començaments del 2016 i que han consistit en revestiments i millores de les sèquies de Vergez (Deltebre), integrada en el Sindicat Agrícola de l’Ebre i les de Balaguer i Cenducats, integrades en la Comunitat General de Regants de la Dreta de l’Ebre (Amposta).