Els Regants de l’Esquerra lamenten “la retallada” per lluitar contra el caragol maçana

El grup executiu del pla finançarà a la comunitat una inundació d'aigua salada als desguassos i la neteja posterior

0
539
La Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre “qüestiona” el repartiment que s’ha fet del fons anual per desenvolupar el pla de lluita i les mesures obligatòries contra el cargol maçana que s’aplicaran fins a l’octubre de 2017 (fins a la collita de l’arròs). Els regants de l’Esquerra rebran només el 5,25% del pressupost global del grup executiu per a aquest període, que és d’1.047.500 euros. Les úniques actuacions d’execució directa per part de la comunitat que es finançaran en la segona anualitat d’aquest projecte mediambiental són les d’inundació passiva amb aigua salada als desguassos i la posterior neteja amb aigua dolça als camps, valorades en 55.000 euros. La proposta que havia fet l’entitat tenia un pressupost associat de 382.813 euros i suposa una “forta retallada” respecte els 253.185 euros que se’ls va assignar en la primer anualitat.
La Comunitat de Regants – Sindicat Agrícola de l’Ebre ha elaborat un informe jurídic i tècnic on es determina com dur a terme una possible reclamació si les administracions competents no actuen contra la regressió del delta de l’Ebre. Els Regants de l’Esquerra han assenyalat que només en el darrer temporal, els danys soferts per les bombes de Pal s’han valorat en més de 72.000 euros. L’Assemblea General de la comunitat, que es va celebrar el passat dissabte, va ratificar donar suport a qualsevol acció jurídica, tècnica o institucional que vagi destinada a aturar la regressió al delta de l’Ebre.

Reducció de la despesa elèctrica
La Comunitat de Regants de l’Esquerra de l’Ebre ha tancat l’exercici econòmic de 2016 amb un resultat positiu de 450.000 euros. Els comptes són resultat, en bona part, d’un estalvi de prop del 30% assolit en les partides d’energia i combustibles i en manteniments. En concret, l’estalvi en la partida d’energia i combustibles ha estat de 157.000 euros respecte a l’import pressupostat, el de manteniments ha estat de 46.000 euros, i la de serveis professionals, com a conseqüència de la internalització de tasques, que ha estat de 17.000 euros.

FER UN COMENTARI