Atorguen les primeres autoritzacions per pescar cranc blau al delta de l’Ebre

És una espècie gastronòmicament molt apreciada i d'alt valor comercial

0
1729

La Direcció General de Pesca i Afers Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha atorgat les primeres llicències per a la pesca professional, en aigües continentals, per a la captura de cranc blau (‘Callinectes sapidus’) a tres mariscadors de la Confraria de Pescadors de Sant Pere de Tortosa i Sant Carles de la Ràpita. En els propers dies està previst que se n’atorguin als mariscadors de les Confraries de Pescadors de la Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita i de Sant Joan de Deltebre. El cranc blau és una espècie gastronòmicament molt apreciada i d’alt valor comercial. Ha estat inclosa en el llistat del 2018 de denominacions comercials d’espècies pesqueres i aqüicultura admeses a Espanya. La gran abundància d’exemplars, tant en les llacunes de l’Encanyissada, la Tancada, el Canal Vell i en les badies dels Alfacs i del Fangar, ha fet que el sector sol·liciti l’autorització a la Direcció General de Pesca i Afers Marítims per pescar-lo amb els ormeigs tradicionals de la zona.
Els dos ormeigs tradicionals autoritzats són el gànguil, emprat des de fa molts anys per a la pesca de diferents espècies piscícoles en les llacunes i badies. En aquest cas, i per evitar la captura d’espècies no objectiva, els gànguils s’armaran amb una malla de llum clara que els conferirà una alta selectivitat per al cranc blau. L’altre accessori de pesca autoritzat es coneix com a monetes o monots, que s’autoritzarà per al marisqueig en l’àmbit de les badies del delta de l’Ebre. En essència, consisteix en una línia de gànguils de petites dimensions i malla molt clara.

En el marc de les pesqueres artesanals del delta de l’Ebre, i donada la rellevància que des de la vessant socioeconòmica pot tenir la pesca del cranc blau per millorar els ingressos del sector pesquer de la zona, l’administració dona tot el seu suport a la pesca, comercialització i promoció d’aquest nou producte.

FER UN COMENTARI