Jaume Casañas: “La Vinyeta un projecte global de mobilitat a Catalunya”

0
1076

Per primer cop en molts anys, un Conseller de Territori posa sobre la taula un projecte global per tal de plantejar un pla de mobilitat de les vies d’alta capacitat (Autovies i Autopistes) a tot el conjunt del país.

El Conseller Rull ha volgut afrontar els problemes de la mobilitat a Catalunya des d’una concepció global de país i cercant de solucionar els problemes que porten molts anys sense solució, el projecte és la Vinyeta.

Que és la Vinyeta? Doncs un projecte que entén Catalunya com un territori on aplicar una única solució en termes de pagament de les vies d’alta capacitat. Que desapareguin les desigualtats en termes de que algunes autopistes es paguen i d’altres no, i que en alguns llocs la mateixa autopista sigui de pagament i en d’altres no; i d’això en sabem al Penedès.

El projecte de la Conselleria de Territori és vist, des del Penedès, com una esperança. Una esperança que permeti millorar la mobilitat en un territori castigat per dues variables. Per un cantó, el fet de tenir de les autopistes més cares de l’Estat, i per altre per tenir unes carreteres de la xarxa bàsica que en prou feines han tingut una millora en els darrers 40 anys.

Però la vinyeta no només és bona pel Penedès, també per d’altres zones que pateixen les mateixes problemàtiques com podrien ser el Bages, els Vallesos, les Terres de l’Ebre  i la zona del Maresme, entre d’altres. En resum totes les zones que presenten les mateixes problemàtiques que el  Penedès, per un cantó una xarxa d’autopistes amb peatges elevats, i la manca d’una xarxa bàsica de qualitat i segura.

La Vinyeta esdevé doncs una esperança per tots els territoris que pateixen una discriminació en termes de mobilitat de qualitat i segura. Com tots els projectes, no deixen a tothom content, però cal ser conscients que la mobilitat a Catalunya  cal que sigui concebuda des d’una globalitat, i ser conscients que la millora col·lectiva s’ha de posar per davant dels interessos particulars.

Des del Penedès esperem que es pugi tirar endavant aquest projecte de la Vinyeta, i agraïm el compromís del Conseller Rull en voler afrontar un tema problemàtic, espinós, però que fa molts anys que esperem que algú afronti.

També volem deixar molt clar que el projecte de la Vinyeta intenta posar lògica i coherència en una situació que actualment no la té, i des del Penedès fa molt de temps que ens som conscients d’aquesta mancança.

La Vinyeta es convertiria en una de les primeres estructures d’Estat en clau exclusivament catalana, doncs una bona i justa mobilitat tindria el reflexa en un bon i just país, una acció modernitzadora del territori, i això s’agraeix.

@jaumecasanas

FER UN COMENTARI