Llorenç del Penedès arranja 4 camins municipals

Properament també es col.locaran rètols informatius en aquests camins

Durant les darreres setmanes l’Ajuntament de Llorenç del Penedès ha dut a terme l’arranjament de camins al terme municipal que ha suposat l’adequació i millora de quatre camins que es trobaven en mal estat: el camí de Llobets, el camí de Cal Figueras, el camí de Cal Porroig i el camí del Mas Gitano. En total s’han arranjat uns 4 quilòmetres de via. Les millores realitzades han consistit en l’anivellament i desbrossament del camí, i s’hi ha afegit grava per drenar i canalitzar l’aigua i millorar-ne l’evacuació. Els trams per on hi acostuma a passar l’aigua de la pluja s’han pavimentat amb formigó.

Aquesta nova actuació de millora de la xarxa de camins, ha estat possible gràcies al suport econòmic del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que, atenent la sol.licitud presentada per l’Ajuntament, va concedir un ajut de 49.000 euros al municipi per a la realització dels treballs, que han estat realitzats per l’empresa Vecosa.

Properament també es col.locaran rètols informatius en aquests camins gràcies a la col.laboració amb l’Associació Excursionista Montmell (AEM) i al suport de la Diputació de Tarragona.