S’obrirà al Port de Segur de Calafell un segon centre per a emprenedors

Seguirà la filosofia del Vilarenc Zènit: que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur

Imatge del Port de Segur de Calafell. (Cedida)

L’Ajuntament de Calafell obrirà al Port de Segur un segon centre per a emprenedors i petites. El Port Zènit seguirà el model del Vilarenc Zenit, que ofereix espais de lloguer a bon preu a projectes empresarials en la seva fase de naixement i consolidació.

El Port Zènit s’habilitarà a locals disponibles del Port i tindrà 281 metres quadrats construïts. Constarà de 8 despatxos i una zona de serveis comuns. Segons el conveni aprovat en el ple municipal d’aquest 17 d’octubre, l’empresa Port Segur-Calafell SA assumirà el cost d’adequació dels locals, amb una inversió de 134.000 euros. Un cop fetes les obres, l’empresa arrendarà l’espai a l’Ajuntament per un import de 3.442,64 euros mensuals (més IVA).

Serà l’Ajuntament, a través de la regidoria d’Ocupació, qui gestioni els usos del nou espai empresarial. L’ús temporal dels despatxos i les condicions econòmiques i de funcionament seran les mateixes que les del Vilarenc Zènit. Aquests serveis s’ofereixen a preus realment competitius, raó per la qual l’Ajuntament té uns criteris per seleccionar les empreses que s’hi podran acollir. Entre els requisits, hi ha la viabilitat econòmica del projecte; que les iniciatives tinguin relació preferentment amb les noves tecnologies, el turisme, la cultura, el lleure o la sostenibilitat ambiental; el grau d’innovació; l’aplicació de tecnologies de la informació i la comunicació; la creació neta d’ocupació; l’experiència prèvia…, entre altres.

L’actual Vilarenc Zènit va obrir portes a finals de 2015 i ha estat un projecte d’èxit, que va assolir en els primers mesos el 100% d’ocupació. La seva filosofia, que serà també la del Port Zènit, és que hi entrin idees i en surtin projectes amb futur. El centre ofereix les eines perquè les idees dels emprenedors es puguin desenvolupar. I no tan sols llogant espais, sinó també donant formació i acompanyament.