L’ajuntament de la Bisbal del Penedès subvenciona els autònoms amb 15.000 euros

El termini per sol·licitar la subvenció destinada a ajudar a engegar el seu negoci a les persones que s’hagin establert com a autònomes acaba el 30 de septembre

Des d’aquest dimecres 19 d’abril i fins al 30 de setembre de 2017 estarà obert el termini per sol·licitar una subvenció destinada a ajudar a engegar el seu negoci a les persones que s’hagin establert com a autònomes. La partida total de què disposa l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès amb aquesta finalitat és de 15.000 € i la subvenció individual podrà ser de 2.800 € per persona, com a màxim.

Les persones sol·licitants hauran d’estar empadronades al municipi de La Bisbal del Penedès, haver iniciat una activitat econòmica com a autònom/a o haver-se incorporat a una activitat econòmica preexistent o de nova creació, com a socis d’una societat civil o mercantil que hagi requerit l’alta al règim d’autònoms.

Amb aquesta convocatòria es podran subvencionar els pagaments de les quotes d’autònoms del primer any, les despeses de tributs i preus públics locals, autonòmics i estatals relacionats amb l’inici de l’activitat i el primer establiment així com els informes tècnics obligatoris per a la legalització de la nova activitat, les despeses de gestoria o assessoria per a la posada en marxa de la nova activitat i les despeses d’arrendament del primer any dels locals destinats a realitzar l’activitat.