La Bisbal treballa per arribar a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle

El passat mes de novembre es va aprovar per Ple l’adhesió al ‘Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia’ i aquest mes de juliol s’ha començat a treballar en l’elaboració del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC)

0
360

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) que serà l’eina que guiarà el municipi per arribar a l’any 2030 amb un 40% menys d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005 i que li permetrà estar més ben preparat davant els efectes del canvi climàtic.

El PAESC és un element fonamental per aconseguir els objectius que marca el “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia”, una iniciativa de la Comissió Europea que impulsa la lluita contra el canvi climàtic en l’àmbit local al qual l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès s’hi va adherir, de forma voluntària, el dia 23 de novembre de 2017 mitjançant l’aprovació per Ple. El Pacte pretén aglutinar ciutats i pobles amb la finalitat que es puguin tirar endavant objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO₂ mitjançant millores en l’eficiència energètica, la implantació d’energies renovables i la preparació dels ens locals per poder donar una resposta eficient als efectes del canvi climàtic. Mitjançant la signatura d’aquest pacte, l’Ajuntament assumeix el compromís de reduir en un 40% les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) l’any 2030 i millorar la capacitat de reacció i adaptació enfront dels efectes del canvi climàtic.

Procés d’elaboració del PAESC

El procés d’elaboració del PAESC s’ha iniciat aquest mes de juliol a les dependències de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, on es van reunir els representants del municipi juntament amb els representants de la Diputació de Tarragona i l’equip que donarà assistència tècnica als municipis.

La primera fase del procés consisteix en l’elaboració d’un inventari municipal de consums energètics i emissions de GEH associades als principals sectors d’activitat i en la realització d’avaluacions energètiques a diversos equipaments municipals. En aquesta fase també es farà una anàlisi de la vulnerabilitat del municipi vers els efectes del canvi climàtic, s’analitzarà la situació actual de la Bisbal i es definirà l’estratègia d’actuació per reduir les emissions de GEH i millorar la capacitat de la vila d’adaptar-se als efectes del canvi climàtic.

Amb els resultats de la primera fase es definiran les accions que es faran en l’àmbit municipal i en el mateix Ajuntament en camps tan diversos com el del foment de la mobilitat sostenible, l’ús del transport públic, l’estalvi energètic en l’enllumenat públic o l’aplicació de mesures de millora energètica en els edificis de titularitat municipal. En aquest procés de definició de les accions del PAESC es promourà la participació dels diferents actors locals incorporant un procés de participació i comunicació a l’Ajuntament i al municipi.

Durant l’elaboració del PAESC l’Ajuntament de la Bisbal compta amb la coordinació de la Diputació de Tarragona, que promou l’adhesió dels municipis al Pacte i els proporciona l’assistència tècnica perquè puguin complir amb els compromisos adquirits.

FER UN COMENTARI