Els patinets elèctrics segueixen circulant per la vorera tot i estar prohibit

Els Ajuntaments han regulat la circulació d'aquest tipus de vehicles i comencen a multar

La presència de patinets elèctrics circulants pels carrers ja és una imatge consolidada en els dia a dia de les ciutats. L’abundant presència d’aquests vehicles motoritzats ha agafat desprevingudes a les autoritats, que no tenien una regulació específica per ells. La DGT va deixar que fossin els Ajuntaments qui establissin la normativa per a les seves ciutats.

Així, alguns consistoris ja han establert la regulació de patinets elèctrics i comencen a multar les infraccions. A Tarragona, s’ha equiparat aquests vehicles de mobilitat personal a les bicicletes, havent de circular per la banda dreta de la calçada i a un màxim de 25 km/h. Només es pot circular per la vorera si hi han habilitats carrils bici o sempre que es circuli a la mateixa velocitat que un vianant, calculada en 6 km/h. A més, hauran de dur fanal davanter i llum reflectant quan circulin de nit, portar qualsevol peça reflectant, portar timbre i els usuaris no podran anar acompanyats ni a remolc d’un altre vehicle.

Lleida també ha inclòs els patinets elèctrics en l’article 59 de la seva Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles. Aquest prohibeix que els patinets elèctrics circulin per les voreres i per les calçades, a excepció de les vies qualificades de zona 30. També podran circular per parcs, places, rambles i passejos centrals a una velocitat màxima de 10 quilòmetres per hora; pels dos sentits de circulació a les plataformes úniques de vianants i vehicles a un màxim 20 km/hora i pel carril bici en vorera a 20 km/hora, mentre que al carril bici segregat podran anar a 30 km/hora.

A Reus també està prohibida la circulació de patinets elèctrics per la vorera i espais destinats a l’ús de vianants, a excepció que hi hagi un carril destinat expressament a aquesta finalitat. Altres ciutats més petites estan adoptant mesures similars, però reivindiquen que, veient el ‘boom’ que han tingut els patinets elèctrics, hauria de ser la DGT qui establís la mateixa normativa de regulació per a tots els municipis.

Tot i que ja s’està començant a multar -la Guàrdia Urbana de Tarragona ho fa després de mesos de campanya informativa-, els usuaris no fan cas a la normativa i circulen fora la regulació sense cap mirament. Alguns vianants denuncien que els patinets elèctrics van per la vorera a excessiva velocitat i sense respectar les persones que van caminant, a qui moltes vegades estan a punt de fer caure a terra.