Decidits els projectes als quals es destinarà el Pressupost Participatiu de La Bisbal del Penedès

L’Ajuntament de la Bisbal ha inclòs una partida de 60.000€ als pressupostos de l’any 2018 per destinar a allò que hagin decidit els veïns dels barris del municipi

L’Ajuntament de la Bisbal destinarà 60.000€ del pressupost de l’any 2018 a aquelles actuacions que han decidit els veïns dels barris del municipi. Aquests diners s’han distribuït de la següent manera:

BARRI PRESSUPOST
Nucli 19.000€
Priorat de la Bisbal 13.000€
Can Gordei 10.500€
L’Esplai 5.500€
La Miralba 3.000€
El Papagai 3.000€
Santa Cristina 2.000€
La Masieta 2.000€
L’Ortigós 2.000€

El passat mes de juny de 2017 van començar les reunions informatives adreçades als veïns de tots els barris dels municipis per informar del procés que es tiraria endavant amb l’ajuda de l’empresa Limonium. Posteriorment, al setembre, es van dur a terme nou reunions amb la finalitat que els veïns fessin propostes d’actuacions als seus barris, una fase en la qual van participar 115 veïns i es van presentar 72 propostes:

Barri Participants Número de propostes
Priorat de la Bisbal 51 persones 14 propostes
La Masieta 9 persones 11 propostes
Can Gordei 5 persones 5 propostes
Santa Cristina 9 persones 5 propostes
L’Ortigós 7 persones 6 proposptes
El Papagai 6 persones 7 propostes
La Miralba 14 persones 10 propostes
Nucli 11 persones 14 propostes

Una vegada plantejades les propostes l’Equip de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal va valorar-les i va desestimar aquelles que no es podien tirar endavant per diversos motius: perquè el preu de l’acció era superior al pressupost destinat al barri, perquè l’acció no era de competència municipal o perquè no era viable tirar endavant aquella proposta.

Durant el mes de desembre es van tirar endavant les darreres reunions amb els veïns en les quals l’empresa Limonium va exposar les propostes viables entre les quals s’havia de triar (també es van explicar els motius pels quals hi havia propostes que no s’havien considerat viables). En aquesta fase hi van participar 67 persones.

Així, els veïns s’han decidit per les següents propostes:

  • Priorat de la Bisbal: creació d’un petit magatzem al local social i instal·lació d’aparells saludables (per a fer exercici).
  • L’Esplai: instal·lació d’un tendal a l’exterior del local, climatitzar el local social, un cartell per indicar que el dimarts el bar està tancat i un prestatge d’alumini pel local social.
  • Can Gordei: projecte de millora del parc infantil i arranjament de l’asfaltat dels carrers en algunes zones on les arrels dels arbres han causat danys.
  • La Miralba: instal·lació d’una tanca de seguretat en els límits de determinats carrers.
  • La Masieta: instal·lació de dos o tres punts de llum solar (segons el pressupost) i un mirall al final d’un carrer.
  • Nucli urbà: arreglar el pas que hi ha entre l’avda. Colom i el carrer Francesc Macià.
  • L’Ortigós: arreglar el conjunt de la font i el safareig del pou del comú.
  • Santa Cristina: punts de Llum solar i un rètol informatiu amb campanyes cíviques.
  • El Papagai: està pendent de decidir perquè les actuacions que s’havien presentat eren per a actuacions sobre el local social, que actualment no és municipal, i com que és privat l’Ajuntament no hi té competència.

Segons l’alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, “la participació ha estat d’un 4% aproximadament del total de ciutadans de la Bisbal. És una xifra que podem considerar baixa però cal tenir en compte la complexa situació urbanística del municipi a l’hora d’analitzar-la”. Segons Ferré “el procés ha permès culminar amb èxit una estratègia de debat i decisió, involucrant els ciutadans en l’elecció de propostes senzilles però aplicades directament a la millora del seu benestar i entorn immediat”.