Roses tanca l’any 2021 amb una dotació rècord a l’àrea d’Acció Social d’1,2 MEUR

Amb una despesa mitjana de 55 € per habitant/any

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

Pressupost total d’1,2 MEUR de l’Àrea d’Acció Social

El tancament pressupostari de l’any 2021 dona com a resultat a Roses una xifra rècord pel que fa als fons municipals destinats de manera directa a l’àrea d’Acció Social de l’Ajuntament. La suma del pressupost aprovat inicialment, més les modificacions de crèdit realitzades al llarg de l’any per atendre les necessitats sorgides arrel de la crisi per la Covid-19, fa tancar l’exercici amb una despesa total en aquesta àrea d’1.211.099 €.

La xifra supera la del tancament del pressupost de 2020, que amb 1.018.099 €, suposà també una inversió rècord per a l’atenció directa dels serveis socials municipals. D’altra banda, fa elevar la mitjana de despesa municipal per càpita en acció social a Roses fins als 55 € per habitant i any.

Altres inversions de suport contra la Covid-19 han ascendit a 1.075.000 € des de la irrupció de la pandèmia

Altres àrees municipals han vist també augmentades les seves dotacions econòmiques per atendre necessitats originades directament per la pandèmia. És el cas de l’àrea de Promoció Econòmica, que al llarg d’aquests dos anys ha incorporat nombroses partides destinades a subvencionar la compra de material sanitari o la digitalització necessària per als establiments del municipi, als ajuts a empreses afectades pels tancaments per restriccions sanitàries, etc, Des del departament de Serveis Econòmics s’han aplicat també nombroses bonificacions i no cobraments de taxes com les d’ocupació de via pública, platges, etc.

El conjunt d’aquestes mesures ha suposat que es deixessin d’ingressar durant el bienni 2020-2021 un total de 867.000 €, i que es destinessin 208.000 € a subvencionar empreses i entitats afectades directament per les restriccions i mesures contra la covid.

En definitiva, la suma de totes les dotacions destinades a fer front a la crisi de la COVID 19 per part de l’Ajuntament de Roses durant aquests dos anys ha estat de 3.275.000 €, xifra resultant del pressupost directe de l’àrea d’Acció Social (2.200.000 €), més la resta d’inversions -bonificacions, subvencions,…- dirigides directament a necessitats COVID (1.075.000 €).

Aquesta xifra representa respecte a l’any 2019, previ a la pandèmia, un augment de 392.000 € (un 48%) en matèria social a Roses, i una despesa total a Roses de 82 € per habitant/any.