Palafrugell destina 10 MEUR a fer front a la crisi provocada per la Covid-19

El pla consta de 5 objectius prioritaris: afavorir la transformació ecològica del municipi, accelerar la transformació digital de l’administració, promoure la cohesió social, fomentar l’activitat econòmica i millorar la mobilitat

L’Ajuntament de Palafrugell presenta un Pla local de mesures econòmiques per pal·liar els efectes de la Covid-19, en el que invertirà 10 milions d’euros. Els diners són fruït del Romanent de tresoreria obtingut en la liquidació de l’exercici 2020. Aquest Pla s’aprovarà avui en un Ple extraordinari, celebrat telemàticament a les 7 de la tarda.

Segons Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, “amb aquest pla incidirem en tres factors que considerem fonamentals. Les ajudes cap a totes aquelles persones en situació de vulnerabilitat, una empenta als sectors econòmics que més han patit la crisi de la pandèmia i finalment una important inversió pública”.

El pla consta de 5 objectius prioritaris: afavorir la transformació ecològica del municipi, accelerar la transformació digital de l’administració, promoure la cohesió social, fomentar l’activitat econòmica i millorar la mobilitat. Per a l’execució del Pla, és compta amb aquest pressupost especial i amb tots els equips tècnics de les àrees implicades en els objectius.

La partida més important, més de 3,5 milions d’euros, es destinarà a la cohesió social, on s’inclouen actuacions com afavorir l’habitatge dels grups més desfavorits, incrementar els ajuts a les famílies que s’han vist afectades per la crisi de la Covid-19, ajuts a l’educació i millora de la formació digital d’infants i famílies, entre d’altres.

La següent inversió, més de 2,5 milions d’euros, es destinarà a la millora de la mobilitat, en la que destaca el foment de l’ús de la bicicleta, la millora dels aparcaments i la senyalització, o la supressió de les barreres arquitectòniques. Paral·lelament, bona part de la inversió es destinarà al projecte de desdoblament de l’Avinguda d’Espanya.

Prop de 2 milions d’euros més, es destinaran al foment de l’economia, a partir de la convocatòria d’ajuts per al sector comercial, la innovació en productes turístics i l’impuls de les activitats industrials al territori, entre d’altres. 

I per últim, s’invertiran en la transformació ecològica i digital, quasi mig milió d’euros. El foment de la transformació ecològica del municipi implicarà la millora de la qualitat ambiental en zones urbanes com rústiques, la implantació del vehicle elèctric i la reducció del consum del residus fòssils als equipaments municipals. En el cas de la transformació digital, el desplegament de la fibra òptica i l’increment de tràmits electrònics amb la ciutadania a fer a través de la carpeta ciutadana electrònica s’inclouen dins les accions previstes. 

Aquest Pla s’ha presentat avui en roda de premsa, amb la presència de Josep Piferrer, alcalde de Palafrugell, Joan Vigas, primer tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Marc Heras, regidor de Medi Ambient i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i Alfons Rius, regidor d’En Comú Podem Palafrugell, partit que ha participat en l’elaboració del Pla.