L’atur cau a Girona de 13.100 persones el segon trimestre

Les comarques gironines amb 331.200 persones treballant recuperen les xifres d'ocupació de fa set anys

El nombre de persones sense feina en el segon trimestre d’aquest any es va situar a Girona en 50.100 persones, cosa que suposa 13.100 aturats menys que el primer trimestre, el 20,73% menys. Aquesta reducció de 13.100 persones és la més gran que s’observa en aquesta demarcació des del tercer trimestre del 2012 en la sèrie històrica de l’Enquesta de la Població Activa (EPA) que comença el 2002.

La taxa d’atur ha baixat fins al 13,13%, 3,9 punts més baixa que el trimestre anterior i la més baixa des del tercer trimestre del 2008 (10,45%). El nombre d’ocupats a Girona s’ha situat en 331.200 persones, cosa que suposa 23.100 nous llocs de treball en un trimestre. Per trobar a Girona una xifra similar als 331.200 ocupats cal remuntar-se fins el tercer trimestre del 2010.

A les comarques de Girona, el nombre de persones sense feina es va situar en el segon trimestre en 50.100 persones, 13.100 aturats menys que el primer trimestre, el 20,73% menys. En relació amb l’any passat, el nombre d’aturats s’ha reduït en la demarcació de Girona de 13.700 persones, el 21,47% menys.

La reducció del nombre d’aturats de 13.100 persones en relació amb el primer trimestre és la més gran que s’observa a la sèrie des del tercer trimestre del 2012.

La taxa d’atur de Girona s’ha situat en el 13,13%, cosa que suposa la més baixa des del tercer trimestre del 2008 (10,45%). Aquesta taxa d’atur de Girona del 13,13% està 3,9 punts percentuals per sota de la registrada en el primer trimestre i 3,82 punts més baixa en relació amb la del segon trimestre de l’any passat.

Per sectors, a Girona l’ocupació ha crescut a tots els sectors amb l’excepció de l’agricultura on la destrucció de llocs de treball ha estat de 2.800 ocupats, el 28% menys.

Als serveis, la indústria i la construcció l’ocupació augmenta. En el cas del sector terciari el creixement és de 16.100 persones, el 7,6%, en el sector secundari augmenta de 6.800 persones, el 10,99% i finalment en la construcció creix de 3.100 persones, el 12,76%.

En l’agregat, l’ocupació a Girona es va situar en el segon trimestre en 331.200 persones, el 7,50% més que el primer trimestre, cosa que suposa 23.100 nous llocs de treball en un trimestre i 18.700 llocs de treball més que fa un any, el 5,98%.