Una nova unitat per tracta les causes de la ceguesa a l’hospital Santa Caterina de Salt

Aquesta malaltia representa el 10% de les pèrdues visuals totals en pacients en edat laboral

L’hospital Santa Caterina de Salt (Gironès) posarà en marxa a partir de l’abril una nova unitat funcional i multidisciplinar per tractar les uveïtis. Es tracta d’una inflamació d’una capa de l’ull (l’úvea). La malaltia és la tercera causa de ceguesa en països desenvolupats en pacients en edat laboral i suposa el 10% de les pèrdues visuals totals. Un terç dels pacients amb uveïtis es considera legalment cec. La nova unitat estarà integrada per oftalmòlegs i reumatòlegs que tracten la malaltia de manera coordinada. La unitat estarà ubicada a consultes externes del servei d’oftalmologia de l’hospital. El diagnòstic de uveïtis sempre el realitza l’oftalmòleg segons els símptomes i l’exploració. Un cop confirmat el cas, cal arribar a un diagnòstic etiològic el més aviat possible per evitar la demora en l’inici del tractament i evitar possibles complicacions. El tractament varia segons el tipus d’uveïtis del pacient.
L’IAS posarà la nova unitat per tractar la uveïtis. S’entén per uveïtis la inflamació d’una capa de l’ull, l’úvea. La incidència o nombre de casos nous d’uveïtis és de 52 per cada 100.000 habitants/any i el seu pic màxim es dóna entre els 20 i els 44 anys. La prevalença o percentatge de població amb la malaltia és del 0,1%.

Tot i una avaluació exhaustiva, en la meitat dels pacients amb uveïtis no és possible arribar a un diagnòstic etiològic i són diagnosticats d’uveïtis idiopàtiques. Fins a un 40% dels pacients amb uveïtis és possible identificar una malaltia sistèmica, generalment reumàtica o autoimmune. En el percentatge restant, la uveïtis es deu a quadres purament oftalmològics.

Segons explica la doctora Patrícia Reyner, responsable de la secció d’uveïtis reumatològiques del Santa Caterina, poden patir uveïtis de forma més característica persones joves amb alguns tipus concret de malalties reumàtiques amb determinats marcadors genètics, o persones joves en què s’han produït determinades infeccions com ara la toxoplasmosi o la infecció per virus tipus herpes.

Aquest dijous l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) fa una nova jornada d’oftalmologia organitzada pel servei de l’hospital Santa Caterina. La jornada, dirigida a professionals d’oftalmologia, medicina interna, reumatologia o pediatria i a assistencials de l’atenció primària, estarà centrada en l’abordatge multidisciplinar de les uveïtis.