Es millorarà l’accessibilitat del camí escolar de l’Escola Annexa-Joan Puigbert

S'ha aprovat inicialment el projecte d'obres i es preveu que es pugui licitar a principis de l'any vinent

Plànol de l'actuació al camí escolar

L’Ajuntament de Girona millorarà l’accessibilitat del camí escolar de l’Escola Annexa-Joan Puigbert i suprimirà les barreres arquitectòniques al carrer d’Isabel la Catòlica en el tram entre l’ascensor del passatge dels Picapedreres i l’entrada de l’escola. Aquestes dues actuacions formen part d’un projecte que s’ha aprovat inicialment i que es preveu que es pugui adjudicar a principis de l’any vinent.

Les obres consistiran principalment en eixamplar la vorera del tram esmentat del carrer d’Isabel la Catòlica per aconseguir l’amplada normativa d’1,80 metres i adaptar el pas de vianants que hi ha davant de l’ascensor de la pujada dels Picapedreres.

Les actuacions s’aprofitaran també per traslladar el pas de vianants que hi ha actualment davant de l’entrada principal de l’Escola Annexa-Joan Puigbert fins a l’encreuament del carrer d’Isabel la Catòlica amb el carrer del Sol. D’aquesta manera, es donarà continuïtat al camí escolar de l’Escola Annexa des del mateix carrer del Sol i es facilitarà una nova entrada a l’escola a través d’un espai exterior que es potenciarà com a lloc d’estada i relacions socials del centre. Amb les tasques que es portaran a terme també es millorarà l’accessibilitat dels accessos a diversos blocs d’habitatges del carrer d’Isabel la Catòlica.

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona, Joan Alcalà, ha destacat que “amb aquesta actuació millorem sensiblement l’accessibilitat en aquesta zona del barri de les Pedreres, alhora que pacifiquem el trànsit en una zona de pas d’escolars gràcies a l’eixamplament de les voreres”. El termini d’execució previst de les obres és de tres mesos i el pressupost de licitació de l’obra serà de 49.526,08 euros sense IVA.

L’actuació que es portarà a terme és la segona fase dels treballs previstos en l’estudi del camí escolar de l’Escola Annexa-Joan Puigbert fet el 2016. Llavors, es va executar una primera part del projecte per tal d’ampliar l’espai destinat a vianants el tram del carrer d’Isabel la Catòlica comprès entre l’entrada principal de l’escola el carrer del Regiment de Baza. Les tasques van consistir a eliminar estacionament de vehicles i posar jardineres per delimitar el camí dels escolars.