Girona posa en marxa el sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents

La iniciativa s'aplicarà en un sector de la plaça de Catalunya, amb prop de 170 habitatges i una vuitantena d'establiments

0
331
Un dels contenidors intel·ligents que s'han instal·lat a Girona, aquest 1 d'abril del 2019

L’Ajuntament de Girona ha posat en marxa el sistema de recollida de residus amb contenidors intel·ligents en un sector de la plaça de Catalunya. La iniciativa, que s’aplica per primera vegada a la ciutat, forma part d’una prova pilot i la previsió és que en un futur derivi en la implantació del pagament de taxes per generació de residus. L’objectiu, a més, passa per fomentar i augmentar la recollida selectiva i, alhora, conscienciar la ciutadania. El sistema afectarà 169 habitatges i 78 establiments. Els bars, restaurants i cafeteries de l’àmbit afectat, però, no abocaran els residus en aquests nous contenidors, sinó que s’integraran dins del recorregut de recollida comercial del Barri Vell.
A partir d’ara, hi haurà només dos contenidors de recollida al vial central de la plaça de Catalunya; un per abocar-hi fracció orgànica tres dies a la setmana i un altre per dipositar-hi, diàriament, la fracció de correspongui. Així, un mateix contenidor s’utilitzarà per introduir-hi diferents fraccions. La intenció és reduir el nombre de contenidors a la via pública (a la plaça de Catalunya es passarà de set a dos) i també s’hi instal·larà un petit cubell per recollir el tèxtil sanitari tres dies a la setmana.

Durant les tres primers setmanes d’implantació, personal tècnic d’educació ambiental informarà i assessorarà a les persones que en facin ús. A més, l’Ajuntament ha repartit material tant als habitatges com als establiments de la zona com ara bosses, un díptic informatiu i dues targetes per habitatge o activitat per obrir els contenidors, entre d’altres.

Els contenidors intel·ligents permeten, a través d’una targeta electrònica, identificar qui en fa ús i, per tant, la procedència dels residus, ja siguin d’un habitatge o d’una activitat concreta. Els contenidors estaran tancats i només s’obriran amb aquesta targeta. D’aquesta manera, es podrà controlar l’ús indegut i indiscriminat dels contenidors.

Els residus es podran dipositar entre les set del matí i les deu de la nit, d’acord amb la fracció que correspongui segons el calendari. A més, caldrà que es col·loquin a les bosses de residus els adhesius codificats que l’Ajuntament ha facilitat i que identifiquen cada habitatge o establiment.

FER UN COMENTARI