El Consorci de la Costa Brava impulsa el telecontrol i la gestió remota

L’organisme ha actualitzat i ampliat el seu Pla Director d’Inversions de Manteniment, Millora i Noves Infraestructures dels Sistemes d’Abastament en Alta, redactat el 2018, arran dels efectes del temporal Gloria i la COVID-19

temps lectura-Temps de lectura: 2 minuts

El Consorci de la Costa Brava (CCB) està decidit a introduir el telecontrol i la gestió remota en les seves instal·lacions. És una de les principals línies d’actuació que preveu la darrera actualització i ampliació del seu Pla Director d’Inversions de Manteniment, Millora i Noves Infraestructures dels Sistemes d’Abastament en Alta per als propers cinc anys (2020-2024), aprovada en l’últim ple de l’organisme.

Les situacions excepcionals viscudes durant aquest any (el temporal Gloria i la situació de pandèmia arran de la COVID-19) han posat de manifest necessitats inimaginables en les instal·lacions del CCB quan es va redactar l’actual pla director d’inversions, durant el 2018. La revisió que se n’ha fet intenta donar-hi resposta per tal de continuar oferint un servei de màxima qualitat i garantia als municipis que abasteix.

Aquesta actualització està formada per un 75 % d’actuacions provinents del pla anterior, i el 25 % restant, d’actuacions noves pensades per modernitzar els equipaments del Consorci de la Costa Brava i reduir-ne la vulnerabilitat davant de situacions adverses. Està prevista una inversió total de 34.458.956,58 euros en 234 actuacions que s’executaran durant aquest quinquenni o, en alguns casos, s’acabaran més enllà per la magnitud d’algunes d’elles.

D’entre les noves accions programades, destaca la voluntat del CCB de dotar les seves instal·lacions d’un grau més alt d’automatització i de capacitat de control remot. En l’actualitat, i com passa habitualment en el món de l’aigua, les depuradores i les potabilitzadores funcionen únicament amb personal in situ. El telecontrol permetria optimitzar-ne la gestió i fer front a les situacions de crisi amb més eficàcia i celeritat, sobretot quan hi hagués dificultats per accedir a les instal·lacions.

El nou pla director d’inversions manté i fins i tot amplia les actuacions a realitzar fruit del conveni amb els ajuntaments de la Costa Brava nord per a l’establiment de la xarxa bàsica d’abastament en alta, i inclou partides per a reposicions d’equips i de manteniment general del formigó de les edificacions.

També està programada la instal·lació de plaques solars per a la producció d’energia renovable en les mateixes instal·lacions d’abastament. L’objectiu és disminuir cada cop més la compra d’energia de fonts externes.

El Consorci de la Costa Brava és un ens públic integrat per la Diputació de Girona i quaranta-set municipis del litoral i el prelitoral gironí, després de l’aprovació definitiva de l’adhesió de vint membres nous durant el mes de setembre. Gestiona, dins el cicle de l’aigua, el sanejament d’aigua en alta (transport a l’estació depuradora d’aigües residuals, depuració i abocament al medi i/o regeneració) i l’abastament d’aigua en alta (captació, transport i potabilització) per subministrar-la a més d’un milió de persones a l’estiu, en col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya.