Costes enllesteix els treballs de restauració ambiental de cala Pola de Tossa de Mar

Les obres han consistit en la demolició de dos tubs de formigó que impedien l'ús de l'espai

La direcció general de Costes de l’Estat ha enllestit els treballs de restauració ambiental de cala Pola, a Tossa de Mar (Selva). Les obres han servit per restituir l’estat natural del domini públic marítim-terrestre amb la demolició de les restes d’un col·lector per al desguàs de les aigües pluvials procedents de la riera que hi desemboca.
El col·lector estava format per dos tubs de formigó de 100 cm de diàmetre i ocupava una superfície rellevant de la cala, que n’impedia la utilització ciutadana i produïa un impacte paisatgístic negatiu. Una vegada demolida aquesta canalització, el desguàs de les aigües pluvials es produirà de manera natural.
Les obres han durat una setmana (del dia 24 de gener fins l’1 de març), han suposat una inversió de 9.835,47 euros i han generat 182,90 tones de runa de formigó que s’han retirat i han estat transportats a un gestor autoritzat.
Segons informa Costes en un comunicat, per fer efectiva la demolició dels tubs ha calgut excavar, redistribuir i perfilar 1.200 metres cúbics de sorra.