Terrassa inicia la licitació per adjudicar les obres del segon tram de l’Anella Verda

També es posa en marxa una campanya per frenar els comportaments incívics a l’entorn natural

Roda de premsa del Segon Tram de l'Anella Verda. Imatge cedida per l'Ajuntament de Terrassa

El proper mes de juliol s’iniciarà la licitació per adjudicar els treballs d’arranjament del segon tram de l’Anella Verda, que té 4,5 km de longitud i que s’encaixa entre les carreteres de Terrassa a Matadepera (BV-121) i la de Terrassa a Rellinars (B-122).

La previsió inicial és que les obres comencin abans de finalitzar l’any, i que tinguin una durada de tres mesos. El pressupost de licitació serà de 191.444,64 euros. En aquest tram es crearan dues portes d’accés (a Can Roca i Can Colomer) i es milloraran diversos camins: el dels plans de Can Bogunyà i l’enllaç des de l’escola Serra de l’Obac, al barri de Can Roca; el camí vell de Can Carbonell; el camí de l’Escaiol i també el de Ca n’Amat de la Muntanya. També es preveu condicionar tres àrees d’estada; arranjar el ferm; fer plantacions puntuals de vegetació; senyalitzar tota la zona, clausurar camins no adequats i identificar zones degradades per fer una restauració ambiental, entre altres actuacions.

Aquest segon tram és un dels cinc previstos en el camí circular de 35 km que recorre tot l’entorn natural i agrícola i que dóna la volta sencera al terme municipal, al qual s’accedeix amb facilitat des de les “portes” de l’Anella Verda i dels camins històrics que connecten amb aquest itinerari. Dels cinc trams, el primer (de 7,5 km i comprès entre la finca de Can Viver de Torrebonica i Can Carbonell) ja està executat; el tercer (de 5 km i que anirà de la ctra de Rellinars a la ctra d’Olesa), està previst executar-lo més endavant; i, del quart i cinquè, s’espera que la redacció del projecte finalitzi el primer trimestre del 2022. El tram 4 té uns 10,2 km i està situat entre la carretera d’Olesa (Roc Blanc) i el carrer de Baix Riera (Les Fonts), mentre que el tram 5 té una longitud de 7,3 km i està delimitat entre el carrer de Baix Riera (Les Fonts) i Can Figueres del Mas (Torrebonica).

En roda de premsa, el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, ha explicat avui que l’Anella Verda és “l’aposta decidida per preservar els valors naturals i agraris que hi ha a l’entorn natural de la ciutat, mantenint les activitats agrícoles i ramaderes que s’hi desenvolupen, com també la nostra memòria històrica, amb el ric patrimoni rural de masies, camins, fonts i arbres que tenim en aquests 40 km2 d’espai protegit.”

Contra els comportaments incívics

En aquesta línia d’actuació s’emmarca la campanya de control i disciplina que impulsa l’Ajuntament per frenar els comportaments incívics a l’entorn natural, tant pel que fa als abocaments incontrolats de deixalles, com pel fet de trepitjar de manera irresponsable els camps de cultiu, que es concentren principalment entre els trams 1 i 2. Per al regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i Energia, Carles Caballero, es tracta d’apel·lar a la responsabilitat ciutadana. “La brossa és un reclam per a la fauna salvatge i un perjudici pel medi natural. Tot i que una gran majoria fa un comportament cívic, malauradament hi ha gent que no ho fa. Cal recordar que l’Anella Verda també és un àmbit on es desenvolupen activitats agràries i ramaderes que cal protegir i preservar”, ha afirmat Caballero.

Per aquest motiu, i per reforçar la cartellera informativa que ja hi ha a l’Anella Verda, s’instal·laran un total de 31 cartells amb dos missatges molt concrets: ‘La brossa no torna sola i “’Respecteu els camps de conreu’. Els al·lusius a la recollida de deixalles es col·locaran a totes les portes i àrees d’estada del tram 1; a dues zones del tram 2, a Can Candi i al Centre d’Informació Ambiental Bonvilar (CIAB). Mentre que, els que fan referència als camps de conreu, s’ubicaran en aquells terrenys dels trams 1 i 2 que es dediquen en aquesta activitat.

Des de principi d’any, el servei de manteniment de l’entorn natural ha recollit un total de 49.540 quilos de tot tipus de deixalles (runes, estris vells, mobles…). La futura Ordenança de l’ús públic de l’Anella Verda, que es preveu que s’aprovi definitivament a finals d’aquest any, establirà el règim sancionador corresponent, tot i que ja existeix una regulació en l’Ordenança de Convivència Democràtica.

Producció agrícola

Actualment, la producció agrícola a Terrassa es basa en els cereals (ordi, civada i blat); els farratges per alimentació animal i cultius destinats a la producció industrial (colza). Les darreres dades del cens agrari (2009) recullen que la superfície cultivada era de 444 ha, majoritàriament explotacions de secà, i que hi havia 22 explotacions agràries i ramaderes.

L’Anella Verda és tot l’espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. Acull més de 2.500 hectàrees de boscos, camps de conreu, rieres i torrents, que conformen un sistema hidrogràfic. És el pulmó verd que vol garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen Terrassa; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l’activitat de les masies i del sector primari, en general, i fomentar un ús social i responsable de l’entorn.