Les escoles bressol municipals de Terrassa aplicaran tarifació social a partir del curs vinent  

Presentació de la nova tarifació social a les escoles bressol de TerrassaImatge cedida per l'Ajuntament de Terrassa

Les escoles bressol municipals de Terrassa aplicaran a partir del curs 2021-22 un nou sistema de tarifació social, basat en el nivell d’ingressos de les famílies. La regidora d’Educació, Teresa Ciurana, ha ofert avui una roda de premsa per explicar el nou sistema i els beneficis que comportarà.  

La tarifació social substituirà l’actual sistema de bonificacions, que contempla reduccions de la quota per a famílies amb nivells de renda molt baixos, però manté la mateixa quota per a rendes baixes, mitges, altes i molt altes. Amb la nova tarifació, s’estableixen 9 trams de renda i s’apliquen quotes proporcionals, seguint el principi de progressivitat. De la mateixa manera, el nou sistema s’ha dissenyat seguint també els principis de justícia social (que l’esforç per assumir el cost de l’escolarització sigui igual per a tothom) i d’inclusivitat (que el cost del servei no impedeixi accedir-hi). En aquest sentit, Teresa Ciurana ha explicat que «el sistema actual és insuficient perquè l’esforç que han de fer les famílies sovint és massa elevat, i es tracta d’evitar que cap família hagi de renunciar a l’escolarització 0-3 per capacitat econòmica»

Amb el nou sistema es tendirà cap a una equiparació de l’esforç econòmic que fan les famílies en funció del seu nivell d’ingressos. «Això suposarà -ha explicat la regidora d’Educació- que les famílies d’ingressos més alts hauran de pagar una mica més, però una gran majoria de famílies pagarà menys». La regidora ha afegit: «Ens agradaria que aquest esforç fos encara menor per a tothom, però això no es podrà assolir fins que l’Estat i la Generalitat no facin efectiu l’anunci de la universalització del 0-3. L’Ajuntament ja fa un gran esforç per l’educació 0-3, aportant cada any més de 4’5 milions d’euros». Teresa Ciurana ha recordat també que la mesura era un compromís del Govern Municipal recollit al Programa de Govern per a aquest mandat, i ha anunciat que, en funció dels resultats obtinguts, el Govern té la intenció de replicar el sistema a la resta d’escoles municipals.  

Per acollir-se al sistema de tarifació social, només caldrà autoritzar l’Ajuntament a consultar les dades fiscals de la família marcant la casella corresponent al formulari de preinscripció, tal com es fa actualment per poder optar a les bonificacions vigents. 

Les famílies que vulguin saber quina tarifa li correspon, poden consultar els quadres publicats a la pàgina web municipal: https://www.terrassa.cat/preinscripciobressol. A més, altres circumstàncies familiars incidiran també en el preu final a pagar. Les famílies monoparentals, les nombroses, les que tinguin més d’un fill o filla al centre i les famílies amb algun membre amb discapacitat s’inclouran en trams més baixos que els que correspondrien atenent només els ingressos. Finalment, les famílies en situació de risc d’exclusió social en seguiment per part dels Serveis Socials municipals, gaudiran d’una reducció del 100% de la quota. 

D’altra banda, el sistema preveu que, en cas de canvi sobtat en les condicions econòmiques de la família (per exemple, que un dels progenitors es quedi a l’atur), es pugui demanar el canvi de tram presentant la documentació que ho acrediti. 

La nova tarifació s’aplicarà progressivament. El curs 2021-22 s’aplicarà als lactants i a P-1, mentre que les famílies que aquest curs estan a P1 i passaran a P-2 seguiran amb el sistema de tarifes vigent, recollit a l’ordenança fiscal número 3.25. En el curs següent (2022-23) s’aplicarà també el nou sistema a P-2, completant així la transformació. 

El Ple de l’Ajuntament de Terrassa va aprovar provisionalment el nou sistema al Ple ordinari del passat mes d’abril. Es preveu que l’aprovació definitiva es pugui fer al Ple de maig, després del període d’exposició al públic, i que el nou sistema sigui ja vigent de cara al període de matriculació, programat per al mes de juny. 

Obert el període de preinscripció 

El període de preinscripció a les escoles bressol municipals es va obrir ahir, 5 de maig, i finalitzarà el proper 19 de maig. La preinscripció s’ha de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa, concretament a través de l’enllaç: https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=3781

Una altra novetat per al curs vinent a les escoles bressol municipals és el nou mapa d’escolarització per als centres públics de 0 a 3 anys, que redueix les zones d’adscripció de quatre a dues. D’aquesta manera s’amplien les opcions a disposició de les famílies i es garanteix que totes les famílies de la ciutat puguin accedir tant a escoles bressol municipals com a llars d’infants de la Generalitat. A més, l’Escola Bressol Municipal l’Esquitx de Can Parellada, allunyada de la resta de barris però ben comunicada, podrà admetre famílies de tota la ciutat i, en correspondència, les famílies d’aquest barri podran accedir a totes les escoles de la ciutat.