L’Ajuntament i la Cambra impulsen la internacionalització de les empreses de Terrassa

Ja s’ha obert el termini per a la presentació de sol·licituds de la tercera edició del Programa de suport a la internacionalització d’empreses de Terrassa que finalitzarà el dia 5 de març

L’Ajuntament de Terrassa i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de  Terrassa impulsen un any més, el Programa de suport a la internacionalització per  ajudar les empreses de la ciutat a portar a terme els seus projectes  d’internacionalització. Aquesta iniciativa per al creixement i expansió internacional  està cofinançada per l’Ajuntament de Terrassa i la Cambra de Comerç de Terrassa i,  per tant, és 100% gratuïta per a l’empresa. La data límit de presentació de  sol·licituds serà el dia 5 de març.  

Les empreses podran participar en aquesta tercera edició del programa, sigui quin  sigui el seu estadi d’exportació. En aquest sentit, per a les que no tinguin cap  experiència exportadora, es definirà una estratègia basada en l’anàlisi de mercats  potencials, establint un pla de promoció internacional on es defineixin tant els  mercats prioritaris com els secundaris i elaborant una estratègia per tal de conèixer  els millors canals d’entrada segons el producte, per a cadascun dels mercats  analitzats. I, en el cas de les empreses amb experiència exportadora, s’establiran  criteris de treball segons les necessitats puntuals de cadascuna d’elles.  

Els plans executats per a les empreses en les anteriors edicions han tingut un  resultat molt satisfactori pel que fa al recorregut que han pogut dur a terme en el  camp de la internacionalització; i és per aquest motiu, que aquesta tercera edició del  Programa de suport a la internacionalització a les empreses de Terrassa, esdevé,  ara més que mai, necessària per a les empreses del municipi que requereixin una  palanca que impulsi el seu creixement internacional i el suport econòmic per a  desenvolupar-lo. 

En les dues anteriors edicions del Programa de suport a la internacionalització van  participar un total de 24 empreses que han expressat un grau de satisfacció de 7,6  sobre 10 a la primera edició, i de 9 sobre 10 a la segona edició.  

El procés d’internacionalització de les empreses és, en termes generals, llarg i, en  part, difícil de preveure. Aquest fet és degut a la gran quantitat de variables  macroeconòmiques que hi intervenen, que juntament amb l’esforç econòmic que  representa, fa que sovint la consolidació de la presència internacional de les  empreses requereixi un assessorament i acompanyament que actuï com a impulsor  d’aquest procés. La crisi provocada per la COVID-19 ha agreujat fortament aquesta  situació i ha afegit variables com el tancament de fronteres, la impossibilitat de  viatjar, o els canvis duaners i normatius, entre d’altres, que dificulten el procés  d’exportació de les empreses.  

Davant d’aquesta situació, a més, la Cambra ha adaptat els seus serveis per afavorir  que les empreses segueixin fent prospectiva de mercats internacionals en diferents  formats, sobretot en format digital, proporcionant així, les eines necessàries per a no  aturar-se davant l’exportació.  

Les empreses de Terrassa que estiguin interessades a participar en el Programa de  suport a la internacionalització, poden posar-se en contacte amb la Cambra: 93 733  98 33 / ipujol@cambraterrrassa.org o bé emplenar el següent formulari:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVEa_SIoVKH7UpKi0qYmCQZBGSvz 

2Iptcc89ET2wGTXNgVA/viewform