Es prohibeixen les terrasses al voltant de la Sagrada Família de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona també preveu la instal·lació de sis plataformes desmuntables

La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat definitivament l’ordenació singular de terrasses dels entorns de la Sagrada Família. La nova normativa redueix fins a 56 taules i 224 cadires l’ocupació màxima dins les zones de regulació específica, on actualment hi ha 89 taules i 336 cadires.

A partir d’ara es prohibeixen terrasses a les voreres del perímetre del temple i els xamfrans dels quatre encreuaments corresponents, excepte el de Sardenya/Provença; es preveu l’ampliació puntual de la vorera als trams dels carrers de Sardenya i de la Marina i s’estableix una amplada de vorera lliure de 4,5 metres en alguns trams afectats i s’instal·laran sis noves plataformes desmuntables.

A banda de la prohibició de terrasses a les zones properes al temple, la normativa preveu als trams dels carrers de Sardenya i de la Marina, l’ampliació puntual de la vorera amb les plataformes desmuntables que ja s’han començat a instal·lar al cordó d’estacionament en calçada; s’estableix una amplada de vorera lliure de 4,5 metres als trams que formen part de la ruta des de les parades d’autocar habilitades a la Diagonal, i a les voreres dels carrers de Provença i Mallorca davant del temple.

Quant a la plaça de la Sagrada Família, es delimita un àmbit d’ocupació màxima vinculat a la guingueta del parc; a la resta de zones s’aplicaran els paràmetres estàndards de l’Ordenança de terrasses.

Segons aquests criteris, es redueix fins a 56 taules i 224 cadires l’ocupació màxima dins les zones de regulació específica, on actualment hi ha 89 taules i 336 cadires. A la resta de voreres, s’aplica la regulació de l’ordenança de terrasses.

S’admetran mòduls bàsics d’una taula i quatre cadires d’1,50m x 1,50m en tota l’ordenació excepte a les plataformes en calçada, on els mòduls s’adaptaran a la dimensió del cordó d’aparcament ocupat i seran d’1,30m x 2,00m.

La normativa pretén resoldre les “disfuncions provocades per l’ús intensiu de l’espai públic per part dels visitants de la Sagrada Família i proporcionar una ordenació correcta de l’espai ocupat per les terrasses”, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat.

Segons el consistori, es tracta de garantir el flux de vianants, els accessos de veïns al comerç, el pas de vehicles d’emergència i serveis i les condicions d’accessibilitat. Alhora, ha de permetre preservar el gaudi visual, un endreçament global i la visió dels edificis de concurrència pública i les plantes baixes comercials.

L’Ajuntament recorda que a l’àmbit de la Sagrada Família ha crescut de manera clara l’afluència de turistes que visiten el temple. Hi ha al voltant de 4 milions de visitants a l’any a l’interior del temple, i 10 milions de visitants anuals en tot l’entorn.

A la zona hi ha 49 locals amb terrassa situats dins l’àmbit d’ordenació i amb més concentració al tram del carrer de Sardenya, entre Mallorca i València. Els trams del carrer de la Marina i de Sardenya des de l’avinguda Diagonal fins al temple són les zones on es concentra el pas de visitants que van i vénen dels autocars.

D’altra banda, l’Ajuntament ha presentat un recurs d’apel·lació contra la sentència que anul·la l’ordenació singular del carrer de Blai en considerar que la seva aplicació cerca l’equilibri entre l’ús privat de l’espai públic i el descans dels veïns.