Torna el Bonus Cultura a Barcelona

El Bonus Cultura és vàlid a tots els establiments i espais culturals de la ciutat que s’hagin adherit al projecte. En formen part prop de 180 establiments: 102 llibreries, 36 sales de teatre, 16 sales de música, 15 sales de cinema i 8 botigues de discos.

Enguany hi ha dos tipus de vals. El primer dels bonus té un valor de 40 euros, en què l’usuari paga 30 euros i l’Ajuntament hi afegeix el 25% restant. El segon bonus té un valor de 20 euros, 5 dels quals els aporta l’Administració. En ambdós casos, les persones usuàries hauran d’abonar un euro més en concepte de despeses de gestió.

El nou format del Bonus Cultura 2021 es podrà adquirir des de l’1 d’abril i fins a final d’any, i no hi haurà límit de compra de bonus per usuari. De la mateixa manera, es podrà utilitzar més d’un bonus per a una mateixa compra.

El Bonus Cultura es pot adquirir a través del web bonuscultura.com/barcelona i a través dels mateixos establiments, quan ho sol·licitin, en el procés de compra.