Vall d’Hebron reforça les cures pal·liatives als infants amb una nova unitat

Es va posar en marxa el juny i està formada per un equip multiprofessional que segueix els pacients tant a l'hospital com al domicili familiar

L’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron ha posat en marxa una nova Unitat d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica i al Pacient Crònic Complex Pediàtric, amb l’objectiu de reforçar les cures pal·liatives aplicades als infants i joves i atendre les necessitats de les seves famílies. Segons un comunicat del centre hospitalari, es va posar en marxa el mes de juny i compta amb un equip multiprofessional que cobrirà les necessitats dels menors amb malalties avançades, tractats a Vall d’Hebron, repartits per tot el territori de Catalunya, amb la intenció de potenciar l’atenció domiciliària i crear llaços amb els equips d’atenció primària i treball social de proximitat dels pacients. La unitat està formada per un metge i una infermera, que rebran el suport de psicòlegs i treballadors socials del mateix centre i de fundacions externes vinculades a l’hospital.

La Unitat d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica i al Pacient Crònic Complex Pediàtric ajuda a reforçar i centralitzar en especialistes les cures pal·liatives aplicades als pacients pediàtrics. El pediatre de la unitat, el Dr. Andrés Morgenstern, apunta que amb ella “es vol oferir una atenció més integral, que vetlli per cobrir les necessitats de totes les esferes del nen i de la seva família, siguin físiques, psicosocials, emocionals o espirituals”.

El lloc d’atenció ha de ser el que es consideri més beneficiós per al pacient, que en molts casos acabarà sent el mateix domicili. Carla Cusó, la infermera de la unitat, ha explicat que és molt important donar “suport als pares que lliuren una de les batalles més dures i commovedores que pot existir, la d’acompanyar a un fill a viure fins al final”.

El cap del Servei de Pediatria Vall d’Hebron, de qui depèn la unitat, el Dr. Carlos Rodrigo, ha explicat que “l’extraordinària complexitat i gravetat d’alguns dels pacients atesos a l’Hospital Maternoinfantil Vall d’Hebron exigeix poder donar-los la millor assistència integral per les seves necessitats amb independència de la malaltia de base que pateixen”. Al centre “hi ha nens amb problemes fonamentalment neurològics, respiratoris, d’immunodeficiència, oncològics o congènits, i tots es beneficien molt de l’atenció que dona aquesta unitat”.

Funcionament de la unitat
El procés es posarà en marxa per sol·licitud del metge responsable del pacient. La Unitat d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica passarà a atendre els menors que ho necessitin com un especialista més. La seva implicació serà més estreta de forma progressiva, i vetllarà per l’adequació del tractament a cada moment de la malaltia, buscant el màxim confort i benestar pel malalt.

Amb la intenció de potenciar l’atenció domiciliària i assegurar la cobertura en qualsevol localitat de Catalunya, la creació de llaços amb els equips d’atenció primària i recursos de proximitat esdevindrà un element clau en el funcionament de la unitat. Es fomentarà el treball en xarxa amb els recursos de proximitat, els pediatres i personal d’infermeria d’atenció primària, el PADES de zona i els serveis d’atenció continuada.

En el cas de decés del pacient, la Unitat d’Atenció Pal·liativa Pediàtrica no finalitza la seva intervenció i acompanyament en el moment de la mort de l’infant o jove. La unitat farà un seguiment del dol de la família i del seu entorn, emfatitzant la identificació precoç del dol patològic. Més enllà del treball amb les famílies, es tindrà en compte els professionals implicats en cada cas, realitzant sessions de tancament, on s’obriran espais de diàleg i reflexió sobre tot el procés assistencial.